Bertran Trane Skadsem
Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Fire år siden pelsforbudet, venter fortsatt på erstatning

14. januar 2022

14. januar i 2018 ble den politiske hestehandelen som forbød pelsdyrnæringen offentliggjort. 1460 dager senere venter bøndene fortsatt i usikkerhet, mens hver nye dag koster dem dyrt.

– Det er ufattelig at disse 270 familiene fortsatt venter. De har betalt en høy pris for politisk spill og byråkratiske omkamper, gjennom søvnløse og vonde netter. 6 av 10 oppgir i en undersøkelse at de har psykiske problemer. 1 av 3 er blitt sykemeldt eller ufør, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem. 

– De betaler også en høy pris økonomisk. Den lille andelen av erstatninger som så langt er utbetalt, har blitt spist opp av renter, kostnader for vedlikehold og for å holde seg flytende i påvente av endelig fastsettelse og utbetaling. For mange øker gjelda for anlegg som ligger brakk. Såkornet spises opp. Halvparten av medlemmene våre har økonomiske problemer, mens 14 prosent opplever alvorlige økonomiske problemer, sier Skadsem. 

Forbudet mot pelsdyrhold er unikt og Norges første næringsforbud. Ti år med demokratisk prosess, utredninger, høringer og åpen debatt endte i 2017 med at Stortinget vedtok å videreføre en bærekraftig pelsdyrnæring. Ett år senere ble det skrotet i en hestehandel på bakrommet på Jeløya da Venstre skulle inn i regjering.

Siden det har omkamp fulgt omkamp om erstatningen til pelsdyrbøndene, helt til Stortinget før sommeren grep inn og slo fast at alle som ble rammet skal holdes helt skadesløse.

– Den nye regjeringen har fått en stor og viktig jobb med å rydde opp og avslutte denne saken nå. Heldigvis ligger alt til rette. Stortingsflertallet har slått ettertrykkelig fast og vedtatt rettferdighet og prinsippet om full erstatning. Intensjonen der er ikke til å misforstå eller feiltolke. Det flertallet styrket seg kraftig gjennom valget. Nå har også ESA slått fast at erstatningsordningen ikke vil være statsstøtte, så EØS står heller ikke i veien, sier Skadsem. 

Håpet om at saken endelig skal løses rettferdig, er avgjørende for familier over hele Norge. 6 av 10 som har svart på undersøkelsen sier de har forventninger til at den nye regjeringen vil sørge for en rask og rettferdig erstatning.

– Det er flere partier og enkeltpolitikere som har gjort en uvurderlig innsats for rettferdighet i denne saken. Nå ligger saken hos regjeringen, og vi forstår at det har tatt tid å få full oversikt. Men dette haster. Hver dag koster både penger og muligheter for bøndene, som igjen øker prislappen for å holde dem skadesløse, avslutter Skadsem.

Kilde: Pressemelding fra Norges Pelsdyralslag