Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpets mottakskapasitet er sprengt

31. august 2022

Store kornavlinger og sammenhengende pent vær på Østlandet utfordrer Felleskjøpet Agri sin totalkapasitet på mottak, lagring og transport av korn. Det skriver de i en melding på sine nettsider

Årets kornmottak startet i uke 30-31, men kom for alvor i gang fra uke 32.
Så langt har FKAs egne og samarbeidende anlegg på Østlandet mottatt 273.000 tonn
Isolert for uke 34 mottok Østlandet 140.000 tonn, et volum som sprenger alle tidligere rekorder.

Det er ingen tegn til «regnværspauser» – som betyr at innhøstingen fortsetter for fullt i uke 35 og 36 på Østlandet nord og indre strøk av Østfold, Buskerud og Telemark.

FKA startet transittering til kyst, fabrikker og Stavanger Havnesilo umiddelbart fra start på skuronn og var helt ajour i starten av uke 32. Alt korn som skal til Stavanger Havnesilo må kjøles og rulleres før utskiping. Båtene ligger nå i kø for lossing og FKA disponerer alle kapasitet. Øvrige leveringsmuligheter til FKRA og FKAs egne fôrfabrikker og Norgesmøllens anlegg utnyttes maksimalt.

Etter uke 34 må vi nå konstatere at FKAs totalkapasitet på Østlandet er fullt ut utnyttet. Økte investeringer i kjølemaskiner og utbedring av flaskehalser mhp. mottak og lager på noen enkeltanlegg sammen med økt kapasitet på transport til lands og vanns er ikke tilstrekkelig til å handtere en enorm strøm av tørt og varmt korn fra rekordmange produsenter som ønsker å levere.

Av denne grunn vil det dessverre oppleves begrensninger på leveringsstimer på mange mottak. Vi skal så godt det lar seg gjøre informere om nye ledige timer på det enkelte mottak.

Kilde: Felleskjøpet Agri