Mann i hveteåker
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Felleskjøpet trenger mer økologisk korn

11. april 2018

I 2017 startet Felleskjøpet en kampanje for å få flere bønder til å dyrke mer økologisk korn, både til mat og for. Sammen med REMA 1000, Norgesmøllene og Mesterbakeren forvalter de et økologifond som skal kompensere for merkostnader ved omlegging. Fra 2018 tilbyr Felleskjøpet flerårige leveransekontrakter for både eksisterende og nye økoprodusenter av korn og proteinvekster. Du finner mer om avtalene her

Det er en stadig økende etterspørsel etter økologiske varer  blant forbrukerne, det viser rapport som landbruksdirektoratet nylig la fram. Samtidig har det kommet nye  krav til egenprodusert for til fjørfe, svin og drøvtyggere  i de nye reglene for økologisk produksjon. Dermed øker også behovet for økt norsk kornproduksjon.

NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk på Tingvoll, har beregnet behovet for økt kornproduksjon. Med utgangspunkt i dagens situasjon, er det behov for mer areal, og når etterspørselen øker forsterkes dette. Behovet forsterkes ytterligere ved implementering av EU-regler    i norsk regelverk fra mars 2017.

Dersom den økende etterspørselen etter økologisk mat ikke skal baseres på import, må norsk produksjon opp.  Dette er viktig for matsikkerhet og norsk sjølforsyning.

 

Kilde: OIKOS og Felleskjøpet