Kraftfôrtransport
Foto: May-Linda Schjølberg / Felleskjøpet Rogaland Agder

FKRA: Ingen ekstra økning i kraftfôrprisen som følge av korona.

1. april 2020

Mens Felleskjøpet Agri varsler en ekstra prisøkning på kraftfôr fra og med i dag, sier Felleskjøpet Rogaland Agder at de ikke ser noe behov for justering av kraftfôrprisen som følge av koronasituasjonen nå.

-Slik vi ser det er det ikke behov for justeringer av kraftfôrpris isolert sett som følge av korona pr. nå, men det kan endre seg når vi gjør nye innkjøp. Det er da som alltid avhengig av internasjonal råvarepris og valutaverdi, og priser vil bli justert i forhold til det, sier direktør for landbruk i FKRA Torgeir Erfjord.

Hva kan du si om prisutviklingen på kraftfôr i år?

-Det kan nok være slik at det blir noen flere justeringer og at det vil variere noe mer enn  det som er vanlig i en normalsituasjon. Prisene på kraftfôr har vært presset i starten av året. Vi har derfor gjort noen prisjusteringer hittil i år, med dette har ingen sammenheng med koronasituasjonen.