Stavanger Havnesilo
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri vurderer salg av Stavanger Havnesilo.

4. desember 2019

Felleskjøpet vil de kommende 5-7 årene investere opp mot 450 millioner i anlegg og infrastruktur knyttet til kornproduksjon. Stavanger havnesilo vil bli vurdert solgt med økt kapasitet i de sentrale kornområdene. Kapasitet til eventuell beredskapslagring vil opprettholdes.

Norsk korn er avgjørende for matproduksjon og landbruk i hele Norge. Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750 000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner. Dagens anleggsstruktur knyttet til norske kornressurser trenger vesentlig oppgradering for å møte fremtidige krav til sporbarhet, kortreiste råvarer og nisjeprodukter.

-En av våre viktigste oppgaver er å sikre grunnlaget for omsetting, behandling og lagring av norsk korn. Kornet bidrar til landbruk i hele landet gjennom kanalisering-politikken, og sikrer selvforsyningsgraden vår både når det kommer til menneske- og dyremat. For å trygge produksjonen for fremtiden vil vi derfor investere nær en halv milliard i vår infrastruktur de neste årene. Disse investeringene vil i hovedsak gå til bedre kapasitet i de sentrale kornområdene i Trøndelag og Østlandet, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri SA.

Investeringene vil sikre norske bønder kapasitet på råvarehåndtering og styrke konkurransekraften til næringen. En mer forutsigbar styring av kornstrømmen vil gi mer effektiv transport og håndtering av råvarer til kraftfôr- og matmelindustrien.

Stavanger havnesilo, ikke avgjørende for beredskapslagring
I tillegg til de varslede investeringene blir en alternativ utnyttelse av Stavanger havnesilo, som Felleskjøpet har eid siden 2014, nå vurdert. Havnesiloen har de senere årene vært en viktig brikke i håndteringen av norske kornråvarer, men ligger utenfor de sentrale kornområdene.

-Vi vil på ingen måte bygge ned kapasiteten til å håndtere norsk korn i fremtiden. Et premiss for et eventuelt salg av Stavanger Havnesilo er at tilsvarende kapasitet for logistikk og lagring bygges opp ved våre øvrige anlegg nær kornområdene. Slik vil vi skape større verdier for bonden med mer moderne og effektive anlegg for de neste 30 årene. Mindre transport vil også ha en positiv miljøeffekt, presiserer Skuterud.

Stavanger Havnesilo er tidligere brukt som beredskapslager for korn, og denne virksomheten ble lagt dit med tanke på innskiping fra internasjonale kornselgere. I dag ville aldri et slikt anlegg blitt plassert utenfor de store kornområdene. Det er i dag ikke politisk vilje til beredskapslagring av korn i statlig regi, og siste politiske initiativ i saken er i løpet av 2019 lagt død.

– Felleskjøpet sa den gangen vi kjøpte Stavanger havnesilo at vi ville legge til rette for beredskaps-lagring av korn. Selv om det ikke er politisk vilje til beredskapslagring i dag tror vi at slik lagring er en viktig forsikring et land bør og skal prioritere. Dersom Havnesiloen i Stavanger blir omregulert og solgt, vil vi bygge opp stor nok kapasitet ved våre øvrige anlegg til å kunne levere tilbud på beredskapslagring dersom det blir aktuelt i fremtiden, sier Skuterud.  

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri