Flagg med FK logo
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri sier dyrevelferden er truet av streiken

20. september 2019

Felleskjøpet Agri har i dag lagt ut følgende melding på sin nettside:

Felleskjøpet er ikke lenger leveringsdyktig på fôrleveranser på Østlandet. Mandag vil det være manko på 500 tonn fôr til slaktekylling og slaktegris ut fra Felleskjøpet Kambo. Dyrevelferden er alvorlig truet.

Den pågående streiken i Felleskjøpet er inne i sitt fjerde døgn og faren for liv og helse hos husdyr er nå alvorlig truet. Felleskjøpets fabrikk på Kambo som daglig produserer rundt 700 tonn kraftfôr på ordre er nede i en kapasitet på rundt 200 tonn som følge av streiken. Store volumer fôr til svine- og kylling-produsenter når ikke markedet og vil gjøre situasjonen prekær de neste dagene.

-Vi ser av vår ordreinngang at vi fra mandag mangle rundt 500 tonn kraftfôr til kylling og gris hver dag. Allerede gjennom helgen vil vi ikke være i stand til å ta imot hasteordre. Vi er svært bekymret for konsekvensene dette vil ha for liv og helse hos dyrene. I det øyeblikket en dyreflokk på 15 000 kyllinger går tom for mat vil konsekvensene raskt bli stor lidelse og sannsynlig død for mange av dyrene, sier Trond Fidje, direktør landbruk i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet er den klart største leverandøren av fôr til husdyr i Norge.

-Vi håper at manglende forleveranser fra oss kan erstattes av andre leverandører, men vi mener det er stor fare for dyretragedier når et volum på 500 tonn daglig og en rekke spesialeresepter ikke kan leveres. Vi kan ikke ta en slik risiko, og har de siste dagene hatt jevnlig kontakt med Mattilsynet om våre vurderinger. Vi registrerer at også Nortura flagger sin bekymring, spesielt når det gjelder kapasitet til nødslakting, påpeker Fidje.

Felleskjøpet kontakter forløpende alle sine kunder som er direkte berørt av denne situasjonen.

Fakta om Kambo og produksjon

Kambo produserer ca. 3 000 tonn kraftfôr pr uke – fordelt på 128 fôrsorter, der 58 av disse ikke produseres noe annet sted i Felleskjøpet Agri. Dette fôret er hovednæringskilden til nærmere 600 kylling- og svinebesetninger på Østlandet. Kambo er nå redusert til 20% produksjonskapasitet pga. pågående streik. Minst 30 svine- og kylling-produsenter vil neste uke mangle fôr, hver dag.