Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri må betale erstatning til Infor

23. desember 2021

Høyesterett vil ikke behandle Felleskjøpet Agri sin anke i erstatningssaken mot IT- selskapet Infor. I tingretten ble Felleskjøpet Agri tilkjent en erstatning på 234 millioner, i lagmannsretten ble derimot FKA dømt til å betale 134 millioner pluss renter til Infor. Denne dommen er nå rettskraftig.

Børsmelding fra Felleskjøpet Agri:

Felleskjøpet anket Eidsivating lagmannsretts dom i erstatningssaken mot Infor inn for Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har nå endelig behandlet saken, og dessverre konkludert med at den ikke tillates fremmet. Anken til Høyesterett ble innlevert etter den svært overraskende dommen lagmannsrettens fattet den 13. juli 2021, hvor Felleskjøpet ble dømt til å betale Infor erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner kroner. Dette etter at Felleskjøpet fikk fullt medhold i saken i tingretten tilbake i februar 2018, og der ble tilkjent 288 millioner kroner i erstatning.

-Vi er skuffet over at de prinsipielle rettslige spørsmålene knyttet til lagmannsrettens avgjørelse ikke blir underlagt ny vurdering. Erstatningssaken mellom Felleskjøpet og Infor berører helt avgjørende problemstillinger knyttet til tolkning av statlige standardkontrakter i store IT-prosjekter. Dette er spørsmål av stor samfunnsmessig betydning og gjelder aktører både i offentlig og privat sektor, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri. Felleskjøpet har gjort avsetninger på totalt 206 millioner kroner i regnskapet pr første halvår 2021 knyttet til Infor-saken og vil ta ytterligere avsetning i fjerde kvartal 2021 for påløpte renter.

-Vi legger nå denne saken bak oss for godt og prioriterer arbeidet med å implementere nytt forretningssystem i selskapet fra januar 2022. Felleskjøpet har levert gode resultater gjennom 2021 og hadde i første halvår et resultat på linje med året før, etter at avsetninger var gjort for å dekke erstatningskravet Infor er tilkjent fra lagmannsretten, sier Hagen.

Kilde: Børsmelding fra Felleskjøpet Agri