Solcelletak
Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri lanserer solceller

29. mars 2019

Felleskjøpet tilbyr nå salg og leveranse av solceller og energiløsninger for norsk landbruk. – Nye energiløsninger blir en viktig del av gårdsdriften i fremtiden, sier leder for innendørsmekanisering i Felleskjøpet Vegard Braate.

Felleskjøpet Agri har inngått samarbeid med Klar Energy AS om nye energiløsninger for landbrukskunder. Produktene er allerede ute i markedet og vil fortløpende bli introdusert for Felleskjøpet Agri sine kunder.

– Bøndene har alltid vært avhengig av været for å drive gården. Nå kan de med enkle grep benytte solenergi til å produsere strøm, samtidig som de kan reduserer bruken av fossile brennstoff. Norske bønder, som har store driftsbygninger med store takarealer, har et stort potensial til å utnytte solenergi i en effektiv og klimavennlig produksjon på gården, sier Braate.

Stor miljøgevinst

Landbruket har et stort potensial for produksjon av fornybar energi. Noe som også underbygges av Norges Bondelags visjon om at norsk landbruk skal være selvforsynt med fornybar energi innen 2030. Skreddersydde solcelle-løsninger vil kunne gi stor miljøgevinst.

Solcelleanleggene Felleskjøpet tilbyr leveres av Klar Energy AS og er av typen glass-glass kvalitet. Installasjonen skreddersys og tilpasses gårdens energibehov og bruksmønster. Solcellene har en garantert levetid på 30 år. Zero ønsker produktene velkommen

Miljøstiftelsen ZERO, som blant annet jobber for bærekraftige energiløsninger i norsk næringsliv, har lenge tatt til orde for at norske bønder bør utnytte sitt unike potensial for solenergi. De ønsker produktene Felleskjøpet nå tilbyr velkommen.

– Norske bønder har mer tak enn noen andre her til lands og dette kan utnyttes til grønn energiproduksjon. Solceller kan bidra til lavere strømregning, og kanskje en mulighet til å ha en liten glede i hverdager med tørke. Dette er en av mange klimamuligheter for den norske bonde, og et bidrag til lavere og renere produksjon. Vi trenger nye energiløsninger og solceller vil bli en viktig brikke i fremtidens energiløsninger for norsk landbruk, og med slike løsninger kan bonden sette seg selv i førersete, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad i ZERO.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri