Svenn Ivar Fure
Foto: FK Agri

Felleskjøpet Agri har ansatt ny konsernsjef

5. januar 2021

Svenn Ivar Fure er ansatt som ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri. Fure kommer fra jobben som konsernsjef i NorSun og er en industribygger med stort engasjement for norsk landbruk. – Verdiene den norske bonden skaper gjennom sitt eget samvirke Felleskjøpet har stor nasjonal betydning. Jeg ser frem til å utvikle Felleskjøpet som en positiv kraft for bonden og samfunnet, sier Fure.

Felleskjøpet Agri er Norges største leverandør av produkter og tjenester til landbruket i hele Norge. Selskapet er eid av 44 000 bønder og konsernet omsatte i 2019 for 16,2 milliarder kroner. Felleskjøpet er markedsleder innen korn, kraftfôr og landbruksmaskiner, og gjennom sin Nordiske detaljhandelsvirksomhet leverer selskapet produkter innen hage, uterom og kjæledyr til alle kundegrupper. Gjennom merkevarene Møllerens og Nelson Garden er Felleskjøpet markedsleder innenfor matmelproduksjon, samt jord og frø.

Svenn Ivar Fure (45) tiltrer i jobben senest 1. juni 2021. Fure kommer fra stillingen som konsernsjef i NorSun, en ledende vestlig solindustrileverandør, hvor han siden 2017 har ledet selskapet og dets ekspansjonsaktiviteter. Han har 15 års industrierfaring fra ulike lederroller i Aker Solutions, inkludert en periode som en del av konsernledelsen i selskapet. Han er fra Stryn i Nordfjord og oppvokst på gård.

– Styret i Felleskjøpet Agri er svært fornøyde med at Svenn Ivar Fure har takket ja til stillingen som konsernsjef. Vi er trygge på at Fure med sin bakgrunn og relevante erfaring vil fortsette det viktige arbeidet med å utvikle Felleskjøpet som bondens viktigste partner i årene som kommer, sier Anne Jødahl Skuterud, som er styreleder i Felleskjøpet Agri.

Bærekraftig matproduksjon med norsk eierskap

Landbruket og Felleskjøpet Agri står foran store endringer de neste årene. Matproduksjonen må øke i takt med verdens befolkningsvekst, samtidig som vekst og lønnsomhet ikke kan gå på bekostning av bærekraft og dyrevelferd.

–  Felleskjøpet er avgjørende for matproduksjonen i hele Norge, fra kornet på åkeren til matvarene i butikkene. Vi er en viktig del av hverdagen til den norske bonden og sammen har vi skapt verdier gjennom 125 år. Klimaendringer, krav til bærekraft og teknologiskifter påvirker hele næringen, og det er vår ambisjon å gjøre den norske bonden best mulig rustet til å utvikle landbruket i takt med endringene. Det betyr at vi må samarbeide enda tettere med våre eiere og øke vår konkurransekraft. Dette blir Fures viktigste oppgave i tiden som kommer, sier Skuterud.

Felleskjøpets unike rolle i landbruket og hvordan selskapet jobber for å skape verdier for bonden på kort og lang sikt motiverer Fure.

– Felleskjøpet gjør det mulig for norske bønder å drive matproduksjon over hele Norge, og slik skape store verdier for samfunnet. Rollen selskapet spiller sammen med stolte og dyktige bønder, som sørger for bærekraftig bruk av ressursene og matsikkerhet for landet, var avgjørende for at jeg takket ja til jobben som konsernsjef i Felleskjøpet. Jeg har lang erfaring med industribygging og er spesielt opptatt av at vi må ha konkurransedyktige og norskeide selskaper i landet vårt. Det er med stor ydmykhet jeg går inn i jobben og ser frem til å bygge videre på de sterke posisjonene Felleskjøpet har utviklet de siste årene. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle som jobber i Felleskjøpet, medlemmene og kundene. Det er som lag og ett Felleskjøpet vi skal lykkes, sier Fure.

Terje Johansen har vært konstituert konsernsjef i Felleskjøpet siden mars 2020. Johansen vil fungere som konsernsjef frem til Fure tiltrer.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.