Foto: Terje Bendiksby / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Felleskjøpet Agri gjenåpner salget av NPK- gjødsel

28. oktober 2021

Felleskjøpet stoppet tirsdag 12. oktober alt salg av mineralgjødsel på grunn av et ustabilt internasjonalt marked. Nå åpnes det igjen for salg av NPK-gjødsel. Nitrogengjødsel, som har opplevde de største svingningene i pris, er fortsatt stengt for salg.

Den sterke prisveksten i et ustabilt internasjonalt gjødselmarked førte til at Felleskjøpet midlertidig stoppet alt salg av mineralgjødsel. Å selge varer med så stor usikkerhet knyttet til leveringssikkerhet og internasjonale priser var ikke forsvarlig.

Nå har vi fått de nødvendige avklaringer vedrørende leveranser av NPK-gjødsel de nærmeste månedene, og Felleskjøpet åpner igjen salget av NPK-gjødsel. Dette er den typen gjødsel norske bønder kjøper mest av. Kunder som ønsker å bestille disse varene kan igjen gjøre dette via våre etablerte salgskanaler.

-Prisene vil justeres løpende etter utviklingen internasjonalt. Det kan bli aktuelt å stoppe salget av enkelte gjødseltyper på nytt dersom etterspørselen på kort sikt overstiger tilgjengelig vare. Vi gjør vårt ytterste for å balansere markedet med de volumene vi selger. Felleskjøpet forbeholder seg rett til å avkorte gjødsel-bestillinger større enn 60 tonn, sier Ragnar Dæhli som er markedssjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Levering
Når det gjelder varelevering fram til nyttår konsentrerer vi oss om å levere bestillinger som allerede har kommet inn. Disse varene leveres til de avtalte betingelsene den gang ordren ble registrert.

Vi vil levere ut nye ordrer hvis kapasiteten er tilstrekkelig, men garanterer ikke leveranse/ fakturering før 31/12-21.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri