Luserne
Foto: American Hay Company

Felleskjøpet Rogaland Agder starter import av grovfôr fra USA

26. juli 2018

Som første aktør innenfor landbruket starter Felleskjøpet Rogaland Agder import av grovfôr for å avhjelpe den store fôrmangelen. De vil importere høy og luserne fra USA. De anslår at prisen vil ligge på 3,50 til 4 kr pr kg. levert til norsk containerhavn. Transport ut til den enkelte bonde kommer i tillegg. Les mer her.

Administrerende direktør Per Harald Vabø i Felleskjøpet Rogaland Agder understreker i en samtale med Landbruk24 at de fullt ut støtter arbeidet med å utnytte alt tilgjengelig grovfôr i Norge, inkludert å berge mest mulig halm. Situasjonen i Rogaland er at de har bare 1 prosent av kornproduksjonen i Norge, så de har veldig lite halm tilgjengelig. Derfor har de nå sett seg nødt til å starte import av grovfôr fra USA.
-Vi håper at vi med dette også kan holde prisene så lave som mulig for bøndene. Vi ønsker jo også at kyrne skal holde produksjonen oppe, og da vil vi tilby et grovfôr av topp kvalitet, avslutter Vabø.

Landbruk24 har stilt noen spørsmål til Daniel Vigsnes i Felleskjøpet Rogaland Agder om importen.

Er dere sikre på at dette grovfôret ikke bringer med seg sykdommer til landet?

-Vi bruker profesjonelle aktører som har eksportert grovfôr som høy  og alfalfa til mange land i verden, bl.a. Midt-Østen, Kina og Singapore.  Disse har langvarige kontrakter med bønder som har spesialisert seg på dette.  I tillegg foretar vi vår egen risikovurdering og har god dialog med Mattilsynet.

Dette vil bli levert til containerhavn,  vil FKRA bidra til transport ut til bøndene?

-FKRA vi gi tilbud om transport ut til bøndene, hele kontainere kjøres ut og bonden må selv sørge for å lesse av grovfôret med traktor e.l.

Hvor stort volum har dere tilgang til?

-Vi har ikke fått noen begrensning på volum foreløpig, og skal derfor ha god tilgang til grovfôr for de av våre kunder som måtte ønske det.  Men prisen vil trolig stige i tiden fremover som følge av den store etterspørselen i Europa.

Er tilbudet kun til medlemmer av FKRA, eller kan bønder i resten av landet også bestille fra dere?

-Tilbudet er primært rettet mot våre kunder, vi gjør dette basert på non profit prinsippet for å hjelpe våre kunder gjennom denne krevende situasjonen.

-Ellers vil vi anbefale å tidlig begynne bruk av grovfôrerstattere i form av kraftfôr, dette kan erstatte inntil 40% av grovfôret dersom forholdene ligger til rette.