Slakting
Foto: Fatland

Fatland økte salget med 150 millioner i sommer

31. august 2020

Juni, juli og august har vært fantastiske salgsmåneder for Fatland. Sammenligner vi med samme periode i fjor, ser vi en salgsvekst på rundt 20 prosent. Det utgjør rundt 150 millioner kroner. Vi har hatt en betydelig omsetningsvekst på hele sortimentet.  sier konsernsjef i Fatland, Terje Wester.

Wester håper også at salget av lammekjøtt vil ta seg opp i høst.

– Butikkene har allerede signalisert at de vil ha lammekjøtt tilgjengelig i en lengre preiode i år enn i fjor. Det ser vi på som veldig positivt.

Håper å unngå innfrysing av storfe.

Godt salg og god produksjon styrker økonomien bakover i verdikjeden til bøndene.

Derfor har Fatland startet et initiativ i kjøttbransjen. Målet er at produksjonen på anleggene kan økes i høst, og at mindre av kjøttet blir fryst.

– Det gode salget vi har på kjøtt gir oss muligheter til å slakte, skjære og foredle norsk storfe i høst, sier Wester.

Vanligvis er oktober en måned der markedsregulator, Nortura, legger mye storfeslakt på reguleringslageret.

– Innfrysing av storfe, frysefradrag, timekostnader og kvalitetsforingelese er hvert fall 20 kroner per kilo. Dersom alle skjærebedriftene i Norge tar ekstra tak i høst, og bøndene gir oss jevne leveranser av storfe, kan vi løse dette på en mye billigere måte.

Wester mener at det er viktig at vi reduserer disse kostnadene for bøndene.

Setter opp ekstra skift

For å gå foran med ett godt eksempel setter Fatland Jæren inn ett ekstra skift på skjæreavdelingen på Hommersåk.

Skjæreavdelingen på Jæren er allerede en av de som skjærer mest i Norge, sammenlignet med andre på samme størrelse.

Med ett ekstra skift øker vi kapasiteten med sirka 20 prosent.

– Dette gjør vi både for å møte bøndene, men også for å levere nok norsk storfe til kunder og forbruker. En bedre markedsbalanse er det viktigste bidraget til bedre lønnsomhet i norsk husdyrproduksjon.

Vokser videre

Totalt omsatte konsernet for 4,8 milliarder kroner i 2019, en vekst på 4 prosent fra året før. Resultatet før skatt er 130 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i 2018.

– Med vårt resultat for 2019, har vi også økt bonus og leveringstilleggene til bonden. Det fører at bøndene får bedre betalt for det de leverer til oss.

Resultatet går også rett tilbake i bedriften.

–  fjor har utvidelse av produksjonsanlegget i Sandefjord og slakteriet i Oslo vært to viktige prosjekt for å øke kapasiteten, og heve kvaliteten. I år har vi allerede foretatt vesentlige investeringer i nytt produksjons- og pakkeutstyr.

Han legger til:

Jeg må nytte anledningen til å takke alle som jobber i Fatland-systemet.  De ansatte har virkelig stått på og arbeidet hardt, sier Wester stolt.

Kilde: Pressemelding fra Fatland