Forhandlingsutvalget I Negotia Felleskjøpet Agri
Forhandlingsutvalget i Negotia Felleskjøpet Agri. Foto: Terje Bergersen

Fare for streik i Felleskjøpet Agri.

11. september 2019

Negotia-klubben og Felleskjøpet Agri ble ikke enige i årets lønnsoppgjør. Partene møtes dermed hos Riksmekleren mandag 16. september – med fare for streik fra tirsdag 17.

Negotias motpart i meklingen er arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom partene ikke bringes til enighet går 352 av Negotias medlemmer ved Felleskjøpet Agri (inklusive Grønt Maskin, Stavern) ut i streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 17. september.

-Disse forhandlingene handler om å gjennomføre et lønnsoppgjør for de ansatte i Felleskjøpet. Det er oppnådd enighet med de andre fagforeningene i Felleskjøpet, men vi beklager at det dessverre ikke var mulig å finne en løsning med YS. Vi ser nå frem til en konstruktiv mekling, hvor målet til Spekter og Felleskjøpet er å få til løsninger som er gode for både de ansatte og virksomheten, sier Ingvild Dahl Dørnes kommunikasjonssjef i Spekter til Landbruk24.

Ingvild Dahl Dyrnes

Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO. I den forbindelsen krever Negotias medlemmer å sikre rettigheter som i dag er regulert i tariffavtalen. Dette er hittil avvist av bedriften.

– Bedriften har ikke engang villet se på vårt krav om å sikre tariffrettighetene. Vi kan ikke akseptere at disse nulles ut fordi arbeidsgiveren bytter organisasjonstilknytning. Dette er en viktig sak som betyr svært mye for våre medlemmers betingelser, sier hovedtillitsvalgt Gard Henriksen.

Onsdag 11. september er det meldt plassfratredelse for 352 medlemmer, som tas ut i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen. Medlemmene er ansatte innen blant annet disse stillingskategoriene:

  • Butikkselgere
  • Selgere
  • Logistikkplanleggere
  • Produksjonsledere
  • Kundekonsulenter

Medlemmene som tas ut i en eventuell streik er fordelt på 37 avdelinger av Felleskjøpet Agri samt datterselskapet Grønt Maskin. De største lokasjonene er Lillestrøm, Kløfta og Kambo.

Kilde: Pressemelding fra Negotia, og kommentar fra Spekter