Foto: Greenfarmer
Foto: Greenfarmer

Får bruke droner til tørråtesprøyting

18. august 2023

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av drone til tørråtesprøyting på arealer som ikke er mulig å komme til på grunn av ødelagte veier.

Det er NLR i samarbeid med Greenfarmer som har søkt og fått tillatelse både fra Mattilsynet og Luftfartsverket til å bruke droner til tørråtesprøyting. Det er første gang dette skjer i Norge, opplyser Trond Hundstuen i Greenfarmer.

NLR  beskriver situasjonen slik:

Store arealer har stått under vann. Noen jorder er utilgjengelige med traktor på grunn av ødelagte kjøreveier. Droner kan avhjelpe situasjonen

Ekstremværet “Hans” har gjort stor skade hos flere potetprodusenter i områder i Østerdalen, Glåmdalen, Gudbrandsdalen, Toten og på Ringerike. Hele skadebildet er så langt ikke kjent, men skadene kommer for dagen når vannet trekker seg tilbake. Mer nedbør siste døgn gjør situasjonen enda vanskeligere for mange. Det er forferdelig trist å se nesten høsteklare åkre som blir ødelagt av altfor store mengder vann.

På grunn av «Hans» har store vannmengder gjort arealer i noen regioner utilgjengelig for kjøretøy. Ustabilt vær i juli og august i Sør-Norge har medført tørråte flere steder de siste par ukene, men bøndene kommer ikke til potetjorder for å sprøyte mot tørråte enkelte steder.

Les mer hos NLR

Kilder: NLR og Greenfarmer