Skilt ved Mattilsynets hovedkontor
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Fakta om avvikling av dyreholdet på en gård i Solør.

9. oktober 2019

Mattilsynet avviklet i september dyreholdet på en gård i Solør i Hedmark, etter at det over tid var funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden og mangelfulle lovpålagte opplysninger om dyrene på gården. Det var så mange brudd på reglene som skal sikre trygg mat, at dyrene ikke kunne gå inn i matkjeden. Siden dyreeieren ikke gjennomførte vedtakene selv, måtte Mattilsynet ta ansvaret for å gjennomføre avviklingen.

25. og 26. september ble ca. 200 storfe hentet fra gården og sendt til Nortura på Otta for å sikre at avliving foregikk på en trygg og dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Alle deler av dyrene ble deretter sendt til destruksjon hos Norsk Protein på Hamar.

Den siste tiden har det blitt fremmet grove påstander i sosiale medier om at Mattilsynet og innleide aktører skal ha sendt kjøtt fra avviklingen inn i matkjeden, for egen vinnings skyld. Dette er feil. Kjøttet var ikke egnet til mat, og ble derfor destruert. Mattilsynets medarbeidere og innleide aktører har vært utsatt ryktespredning og sjikane både før, under og etter aksjonen, særlig i sosiale medier.

Mattilsynet har det fulle ansvaret for aksjonen. Nortura fikk oppdrag fra Mattilsynet om å transporter dyr og avlive dem. Norsk Protein fikk oppdrag fra Mattilsynet om å destruere dyrene etter avlivingen. Politiet bistod Mattilsynet på gården, og eskorterte dyretransporten.

Mattilsynet hadde veterinærer på plass for å undersøke dyrene før de ble transportert og avlivet. Veterinærer i Mattilsynets kjøttkontroll var tilstede da dyrene ble mottatt på slakteriet og under avliving, og undersøkte dyrene etter avlivingen.

 

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet