Foto: Ingrid Eide / NTB scanpix
Foto: Ingrid Eide / NTB scanpix

Faglaga skuffet over Elvestuen

1. juli 2018

Ola Elvestuen fortalte beitebrukere i Nord-Østerdalen søndag at ulvene som herjer i området skal tas ut, men han ville ikke gi noen forsikring om erstatninger.

Situasjonen i de ulveutsatte områdene Nord-Østerdalen i Hedmark er anspent etter at over 200 sauer er drept ulv hittil i år. Søndag var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på besøk i området for å få en orientering av lokale politikere og beitebrukere. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde i forkant av møtet krevd at all ulv som befinner seg i dette området nå må tas ut.

– Den ulven, eller de, som gjør skade her i området nå skal tas ut – så raskt det lar seg gjøre. Det er høy beredskap for å håndtere situasjonen, sier Elvestuen til NTB etter orienteringen i Østerdalen søndag.

Bonde- og Småbrukarlagets representant på møtet, Ståle Støen, forteller til NTB at han opplevde en klar vilje hos statsråden til å ta ut ulvene som gjør skade i området.

Kom ikke med endelige forsikringer

Støen var til stede sammen med leder Erling Aas-Eng i Hedmark bondelag. Et spørsmål begge bondeorganisasjonen var opptatt av var erstatning for arbeidstiden beitebrukerne har brukt på dugnad i situasjonen som har oppstått.

– I møtet i dag ønsket vi å få klarhet i hvilke ressurser regjeringen vil bidra med i det som er en veldig vanskelig situasjon. Der ble vi skuffet, sier Aas-Eng til NTB søndag.

Aas-Eng hadde forventet at Elvestuen ville forplikte regjeringen til å gi samme kompensasjon på tap og kostnader som beitebrukerne på Hadeland fikk etter ulveangrepet der i 2017. Den gang fikk bønder i Hurdal, Hadeland og Toten 16,3 millioner kroner i erstatning. Blant annet kompensasjon for økt arbeidsomfang. Den forpliktelsen kom ikke.

– Formålet mitt med å komme hit var først og fremst få til en samtale og høre på det som ble sagt. Jeg har fått flere innspill på endringer i erstatningsordninger og tiltak til forebyggende arbeid. Noe vil også være budsjettspørsmål. Jeg har ikke kommet med noen endelige forsikringer, men tar med meg innspillene, sier Elvestuen.

Vil ha fortolkning av bestandsmålet

Aas-Eng i Hedmark bondelag utfordret statsråden på regjeringens tolkning av bestandsmålet for ulv.

– Vi ønsker oss et minimumsmål på bestanden. Vi opplever at dess flere ulver vi har i Norge, dess større problemer får vi med ulv i beitenæringen. Derfor er dette viktig for oss. Jeg savner klarere svar fra statsråden enn det vi fikk i dag.

Overfor NTB forteller Elvestuen at i beiteprioriterte områder har beitedyra førsterangen, og der skal det være en lavere terskel for å ta ut rovdyr.

– Samtidig skal vi ha en levedyktig bestand av rovdyr i deres prioriterte områder, sier han.