Foto: Finansdepartementet
Foto: Finansdepartementet

Faglaga møter Vedum til krisemøte

16. januar 2022

Bondeorganisasjonene møtte mandag regjeringen til krisesamtaler om strømprisene. – Nå haster det med en avklaring, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Møtet, der Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar, finner sted på kontoret til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), melder TV 2.

– Vi ønsker å finne løsninger for at de som produserer maten vår. De skal få hjelp, på samme måte som alle andre forbrukere får hjelp gjennom sikringsordningen for husholdninger, sier Vedums statssekretær Lars Vangen (Sp).

Møtet hos Vedum startet mandag formiddag klokken 9.

Sterke forventninger

Bakteppet er frykt for at bønder skal falle utenfor strømstøtteordningen.

– Til møtet med finansministeren har jeg med sterke forventninger og krav til at bonden får støtte til ekstraordinære strømkostnader, sier Bondelagets leder Bjørn Gimming til NTB.

– Nå haster det med en avklaring for bonden, som skal ta beslutninger om årets våronn på bakgrunn av sterkt økte kostnader, sier han.

Jobber med utvidelse

Strømstøtteordningen gjelder fra desember til mars og innebærer at staten tar 55 prosent av regningen for det overskytende når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime i snitt. Det er satt et tak for støtten på 5.000 kilowattimer i måneden.

Regjeringen har nå foreslått å øke satsen til 80 prosent.

Olje- og energidepartementet har samtidig vært tydelig på at landbruk skal inkluderes i kompensasjonsordningen, men i første omgang gis det kun støtte til bønder som har registrert strømmåleren som husholdningsforbruk.

Departementet jobber fortsatt med en løsning for gårdsbruk med strømmålere som er registrert som næringsvirksomhet.

Brev til regjeringen

I et brev til regjeringen skriver Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at situasjonen nå er kritisk.

«Det er vesentlig viktig at bonden får kostnadskompensasjoner så raskt som mulig i 2022. Uten tilførsel av ekstra likviditet i løpet av 2022 frykter vi at mange norske matprodusenter vil måtte innstille eller kraftig nedjustere sin produksjon», advarer de to bondeorganisasjonene.

Bondeorganisasjonene støtter regjeringens forslag om å utvide strømstøtten til 80 prosent, men mener samtidig at taket på 5.000 kilowattimer må økes til minimum 20.000 kilowattimer for landbruket.

I brevet forklarer bondeorganisasjonene dette med at det i melkeproduksjon er vanlig med et forbruk på rundt 7.000 kilowattimer i måneden, mens det er vanlig med 12.000 kilowattimer i måneden i kyllingproduksjon og 15.000 kilowattimer i måneden i svineproduksjon.

I tillegg er det ikke uvanlig med flere bolighus på gårdsbrukene.

Møttes tirsdag

Tirsdag i forrige uke hadde landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) et møte med de to bondeorganisasjonene. Da opplyste hun til NTB at hun hadde fått innspill om den «krevende situasjonen næringen og mange bønder står i».

I et brev sendt til Statsministerens kontor tidligere samme dag krever Bondelaget forsikringer om ekstra utbetaling fra regjeringen så raskt som mulig.

©NTB)

[email protected]