Foto: Leif Arne Holme
Foto: Leif Arne Holme

Færre branner i landbruket

27. oktober 2021

Hittil i år er det bare registrert én husdyrbrann i landbruket, og det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som første halvår 2021. Den positive utviklingen har nå vart siden 2014 da det ble tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll for landbruksbygg og varmesøkende kamera. Landbrukets brannvernkomité vil gi honnør til bøndene for god innsats, og oppfordrer til å fortsette det gode arbeidet.

 Første halvår 2021 ble det registrert 37 branner i driftsbygninger med skade for over 100 000 kr. Hittil i år er det kun registrert én brann der dyreliv har gått tapt, og i dette tilfellet omkom 100 fasaner. Arnestedet var sikringsskapet, som er en hovedutfordring for branner i landbruket.

I første halvår 2021 er det utbetalt 80 millioner i brannerstatning for driftsbygninger. Etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk, har utbetalingene til landbruksbranner falt. Sammenligner vi utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 100 millioner kroner i året, som tilsvarer 40 % nedgang.

Også for bolighus i landbruket er det tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll med bruk av varmesøkende kamera. Det har bidratt til å snu den negative brannutviklingen for boliger.

El-relaterte branner er hovedutfordring i landbruket og sikringsskap er klart dominerende som arnested. Derfor har 3-årig brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera vært effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil – før brannen oppstår. Hittil er mer enn 25 000 landbruksbygg kontrollert. For å redusere antall landbruksbranner ytterligere, jobbes det med å utvikle overvåking direkte i sikringsskapet.  Ellers oppfordres bøndene til å fortsette sitt gode arbeid med brannforebygging, der hovedtiltakene er som følger:

-Brannforebyggende el-kontroll: Et tips til bonden er å bistå el-kontrolløren med å belaste det elektriske anlegget med å kjøre i gang kraftkrevende utstyr før det skal bruke varmesøkende kamera. Da sparer el-kontrolløren tid og bonden sikrer at eventuelle tegn på varmgang avsløres.

-Velfungerende brannalarmanlegg: Utfør årskontroll på brannalarmanlegget og skift ut 2G-alarmutringer, da 2G-nettet fases ut i 2025!

-Sertifikat i varme arbeider: Om du benytter vinkelsliper eller sveiseapparat, ta sertifikat i «varme arbeider», og få samtidig øvd på praktisk brannslukking.

Kilde: Pressemelding fra Landbrukets Brannvernkomite