Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

EU foreslår å utsette miljøkrav i landbruket

22. juli 2022

EU-kommisjonen foreslår at landbruket skal være midlertidig fritatt for regler om vekstskifte og krav om brakk jord, på grunn av den globale matkrisen.

Reglene det gjelder skulle egentlig tre i kraft fra 2023, og vil medføre strengere miljøkrav for landbruket. Blant annet skal man etter planen innføre krav om at bønder må veksle på hva de gror fra år til år, for å beskytte jordsmonnet.

I tillegg skal det innføres et krav om at 4 prosent av dyrkbar jord ikke skal dyrkes, men istedenfor ligge brakk eller brukes til blomster eller hekker for å støtte opp om det biologiske mangfoldet.

I forbindelse med krigen i Ukraina, som har sørget for store vanskeligheter med matforsyningen i verden, har man nå vedtatt å utsette innføringen av disse reglene på midlertidig basis. Det skjer etter forespørsel fra flere medlemsland, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen.

(©NTB)