Norges lover
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ett års fengsel for kartongkorrupsjon

6. november 2018

To tidligere ledere i Tine og Tetra Pak er begge dømt til ett års fengsel. Lederen i Tetra Pak spanderte i flere år hotell, mat og drikke på Tine-lederen.

Saken ble rullet opp etter at Dagens Næringsliv i fjor vinter dokumenterte hvordan lederen i kartongselskapet Tetra Pak spanderte på Tines tidligere innkjøpsdirektør.

Tine varslet Økokrim, og begge de to ble siktet for korrupsjon. Nå har Oslo tingrett avsagt dom, melder DN. Retten finner det bevist at det foregikk påspandering i 49 tilfeller over en periode på fire og et halvt år. Dette hadde en samlet verdi på 200.000 kroner.

Retten mener det er grunn til å frykte at Tetra Pakk som følge av korrupsjonen har blitt foretrukket som leverandør eller at konkurrenten Elopak har fått dårligere vilkår.

Begge de domfelte har tilstått og får tilståelsesrabatt i straffeutmålingen. Dommen settes etter dette til ett års fengsel. Den tidligere Tine-lederen er dømt til å betale 200.000 kroner i inndragning.

Tetra Pak har tidligere vedtatt et forelegg på 3 millioner kroner i samme sak.

– Dommen gir viktige signaler, blant annet at deling av konkurransesensitiv informasjon kan gi streng straff, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim.

NTB