Slaktegriser
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Et enstemmig Omsetningsråd ga Nortura dispensasjon.

2. februar 2022

Vedtaket i Omsetningsrådet om å gi Nortura dispensasjon til å øke Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) fra 28. februar var enstemmig. I en protokolltilførsel ba KLF sin reprentant om at varslingsperioden for vedtaket burde vært to måneder.

Protokollen for møtet i Omsetningsrådet i går kveld viser at vedtaket om å gi Nortura dispensasjon til å øke PGE fra 28. februar var enstemmig. Saken ble utsatt i møtet 28. januar etter at Landbruksdirektoratet i sin innstilling vurderte det slik at Omsetningsrådet ikke hadde myndighet til å endre prissystemet i volummodellen, men at den muligheten ligger hos avtalepartene i jordbruksavtalen. I et møte i går ble faglaga og staten enige om at jordbruksavtalen ikke skal være til hinder for at Nortura kan sette ny planlagt gjennomsnittlig engrospris én gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022.

Dermed ble det bare dispensasjon fra fristen for å varsle prisendringer som ble behandlet av Omsetningsrådet i går kveld. Og det enstemmige vedtaket lyder som følger: “Omsetningsrådet gir Nortura dispensasjon fra retningslinjer om informasjonsflyt i
kjøttsektoren og retningslinjer om informasjonsflyt i eggsektoren, til å gjennomføre protokoll av 1. februar 2022 vedtatt av partene i jordbruksavtalen.
Endring av planlagt gjennomsnittlig engrospris skal kunngjøres med minimum en måneds varsel. Planlagt prisløype skal kunngjøres innen en uke etter kunngjøringen av planlagt gjennomsnittlig engrospris.”

I en protokolltilførsel skriver Bjørn-Ole Juul-Hansen (KLF) med støtte fra Arnfinn Hongseth (Virke/Coop): «Forutsigbarheten for alle parter som er ivaretatt gjennom dagens regelverk for endring av PGE og varsling av prisendringer i Volummodellen, er med dette brutt.
For å begrense utfordringene som avtalepartenes vedtak medfører, og for å gi aktørene i verdikjeden en mulighet til å forhandle vilkår med sikte på å flytte merkostnaden ut i forbrukermarkedet, bør varslingsperioden følge ordinær praksis for PGE-endring i oktober,
dvs. prisløype en uke etter PGE varsel samt gjennomføring av prisendringer etter 2 måneder. En kortere varslingsfrist vil etter KLFs vurdering på sikt bidra til å undergrave Volummodellen, men behovet for rask PGE-vekst framstår imidlertid sterkt fra landbruket.»

Skal dekke kostnadsøkning på energi, kraftfôr og emballasje

I søknaden til Omsetningsrådet beskriver Nortura hvilke kostnader som de ønsker å dekke med den ekstraordinære økningen i planlagte engrospriser. «Den ekstraordinære kostnadsveksten som nå treffer husdyrproduksjonen er kritisk og det er behov for bonden å videreføre kostnadsveksten i markedet. Fra og med 15/12 2021 vil husdyrprodusentene oppleve betydelig økte kostnader knyttet til kraftfôr. Energikostnadene er betydelige. I tillegg opplever Nortura betydelig økning i kostnadene knyttet energi og emballasje. Økning i slaktekostnadene som knytter seg til emballasje og energi vil bli videreført til bonde. Nortura holder tilbake økte lønns- og kapitalkostnader. I ytterste konsekvens kan vi oppleve at enkelte produsenter reduserer produksjonen som følge av økte kostnader.»

Kilde: Foreløpig protokoll fra Omsetningsrådet.