Foto: Nibio
Kyr på utmarksbeite.

Er det mulig å produsere økologisk grasmjølk i Rørosregionen?

22. april 2018

Rørosmeieriet ønsker å selge såkalt grasmjølk. En prosjektrapport konkluderer med at det krever en betydelig merpris til bonden, hvis det skal lønne seg å produsere økologisk grasmjølk i Rørosregionen.
Et alternativ kan være å produsere mjølk uten kraftfôr i beiteperoden, den mjølka kan få en veldig gunstig fettsyresammensetning.

Nibio har i samarbeid med Norsøk, Norsk Landbruksrådgiving og Tine gjennomført et prosjekt for å se hva som kreves for å produsere mjølk uten kraftfôr i Rørosområdet. Det er ikke gjennomført forsøk i praksis med foring uten kraftfôr, det er foretatt beregninger basert på tidligere forsøk. Og de har sett nøye på dagens produksjon på 4 gårder i området.
I konklusjonen i rapporten står det blant annet: “De fleste mjølkeprodusentene har ikke mye ekstra areal per ku, og det blir derfor nødvendig med en merpris som kan kompensere for nedgang i mjølke- og kjøttproduksjon ved overgang til «grasfôra» mjølk. Variasjonen i behov for merpris er stor mellom mjølkeprodusentene. Av fire bruk hadde tre i prosjektet behov for merpris. Merprisen varierte fra 0,24 til 0,81 kr/liter når det ikke ble gitt kraftfôr i beiteperioden, og fra 0,22 til 1,94 kr/liter når det ikke ble brukt kraftfôr i hele laktasjonen. Dette forutsetter god grovfôrkvalitet og at grovfôravlinga ikke reduseres ved overgang fra dagens produksjon til produksjon uten kraftfôr, enten det er bare i beitetida eller i hele laktasjonen
Den er sjølsagt enklest å produsere mjølk uten kraftfôr i beitesesongen, og da kan man få mjølk  som har en gunstig fettsyresammensetning. Om dette skriver de i rapporten følgende: “Dersom en først og fremst ønsker mjølk med høy ernæringsmessig kvalitet, så vil det beste være bare å ta bort kraftfôr fra rasjonen i beitetida. Beiting uten kraftfôrtilskudd er lettere å få til enn total kraftfôrfri fôring i hele laktasjonen med hensyn til helse og fruktbarhet hos kyrne og økonomi. Samtidig vil mjølkekvaliteten på beite i stor grad være det samme om kua fikk kraftfôr i innefôringstida før beite eller ikke. Men det bør undersøkes om fravær av kraftfôr bare i beitetida er akseptabelt for forbrukere som ønsker å kjøpe mjølkeprodukt, med høyere pris, under merkelappen«grasfôra» mjølk.

Les hele rapporten her
Her er en kronikk om prosjektet på Forskning.no