Dagligvarer i butikk
Foto Morten F. Holm / SCANPIX .

Er det bare bonden som effektiviserer?

3. desember 2018

NIBIO la i dag fram rapporten Utsyn over norsk landbruk, der er det blant annet en oversikt for utviklingen i primærjordbruket, matindustrien og dagligvarebransjen. Den viser at mens antallet årsverk i jordbruket har blitt redusert med 55 000 fra 1990 til 2016, har antallet ansatte i matindustrien vært omtrent uendret. Og i dagligvarebransjen har antallet sysselsatte økt med ca 25 000 fra 1996 fram til 2016.


1990 

Årsverk i jordbruket: 100 000

Sysselsatte i matindustrien: 49 348

Sysselsatte i dagligvarebransjen.  78 890 (1996)

2016

Årsverk i jordbruket: 45 000

Sysselsatte i matindustrien: 50 131

Sysselsatte i dagligvarebransjen: 104 285

Det kan sikkert være ting som gjør at sammenligningene ikke er 100 prosent korrekt, men uansett så viser dette at det har vært en voldsom effektivisering i jordbruket. Mens det ser ut som det ikke har vært noen merkbar effektivisering i matvareindustrien, har altså antall sysselsatte dagligvarebransjen økt med 30 prosent på 20 år.

Landbruk24 vil komme tilbake med kommentarer fra aktørene.

Kilde: NIBIO