Rundballpressing
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Enorme forskjeller i jordbruksinntektene

29. november 2018

Jordbruksinntektene falt i gjennomsnitt  med 9 500 kroner pr. årsverk fra 2016 til 2017. Det viser tallene fra driftsgranskningene som ble lagt fram i dag. Men tallene viser også at det er enorme forskjeller i inntektene fra de forskjellige produksjoner. Kombinasjonen melk og svin ligger på topp med 416 400 kroner pr. årsverk, mens sauebøndene ligger aller lavest med 130 100 kroner pr. årsverk. Ser man på endringene fra 2016 til 2017 er det tydelig at det er svin og sau som kommer dårligst ut.

Her er en oversikt over en del viktige produksjoner, alle tall er i kroner pr. årsverk.

Produksjon  2017            2016       Endring
Alle:              323 300     332 800   – 9 500

Melk/svin:   416 400      435 400  – 19 000
Geit:             411 900      409 700      2 200
Svin/korn:   409 600    511 300    – 101 700
Melk:           343 700     345 900  – 2 200
Melk/sau:    319 900     331 500   -11 600
Korn:           246 600     259 000 – 12 400
Ammeku:   226 200     249 400    23 200
Sau:             130 100      181 900  – 51 800

Tallene kommer fram i de årlige driftsgranskingene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), hvor regnskapstall fra rundt 1.000 ulike gårdsbruk blir sammenlignet.

Kilde: Nibio