Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Enighet om overgang til prosenttoll i budsjettavtalen

14. juni 2022

I budsjettavtalen som det ble enighet om mellom regjeringspartiene og SV i dag, er det tatt inn et punkt om bedre tollvern for enkelte jordbruksprodukter.

Følgende punkt er tatt inn i avtalen som ble lagt fram i dag

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 vurdere overgang fra
kronetoll til prosenttoll, blant annet for tollinjene storfe, svin, sau, lam og potet.