Norske mynter
Illustrasjonsfoto

Endringer i produsentpriser ved nyttår

3. januar 2022

De fleste produsentprisene på jordbruksvarer blir endret ved nyttår. Kjøttprisene går litt opp, mens prisen på melk går ned. Her er en oversikt over de viktigste endringene.

Storfekjøtt:
Ung okse, kvige og kastrat: +1,46 kr/kg.
Ung ku, ku og okse: + 1,92 kr/kg.
Kalv: +1,23 kr/kg

Svinekjøtt
Opptrapping og nedtrapping fram mot jul tilbakestilles.
Prisen er 98 øre/kg høyere enn før opptrapping sist i september.

Sau og lam
Lam: +1,89 kr/kg
Ung sau og sau: +4,95 kr/kg

Korn
Mathvete: + 3 øre/kg
Bygg og havre økte med 2 øre/kg i uke 51.

Melk
Basisprisen settes ned 7 øre/liter
Omsetningsavgifta reduseres med 1 øre så faktisk nedgang er 6 øre/liter

Se alle detaljer på Landbruksbørsen

Kilder Nortura, Felleskjøpet Agri og Tine.