Sauer
Foto. Norsk Sau- og geit

Endringer i kvalitetsbetalingen for sau og lam.

20. mai 2020

Fra uke 27 vil Nortura gjøre endringer i kvalitetsbetalingen for sau og lam. Det blir ganske stor reduksjon for lammekjøtt som ikke er av ønsket kvalitet. Mens det blir litt økt pris for sau av god kvalitet.

Prisendringer for lam og sau fra uke 27:

Nortura vil gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam, se tabell under. Bakgrunnen for endringene er behov for å øke salg og stimulere til produksjon av lam som bransjen har et marked for.

Prisen for sau av god kvalitet økes, se tabell under. Markedet for sau er i en bedre situasjon sammenliknet med 2019, men balansen er skjør.

Prisløype lam:

Mandag 29. juni (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 3. august (uke 32): Engrospris opp 4,70 kr/kg
Mandag 24. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 31. august (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 7. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 14. september (uke 38): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 21. september (uke 39): Engrospris ned 1,60 kr/kg
Mandag 28. september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 5. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.

Prisløype sau:

Det legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2020 ut over det som er beskrevet i tabellen lengre opp.

Kilde: Nortura