Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Endringer i kvalitetsbetalingen for mathvete

19. juli 2022

Felleskjøpet Agri gjør relativt store endringer i kvalitetsbetalingen av mathvete i årets kornsesong. Forskjellen mellom klasse 2 og 3 som i fjor var 21 øre er i år redusert til 7 øre pr. kg. Det er også endringer for kravene til hektolitervekt for å oppnå matkvalitet.

For klasse 2 reduseres tillegget med 6 øre, mens for klasse 2 fjernes trekket på 8 øre. Tillegget for klasse 1 reduseres med 1 øre, mens trekket for klasse 4 økes med 2 øre. Klasse 5 (Ozon) blir i år avregnet som fôr.

Kvalitetsklasser og protein i sesongen 22/23

Mathvete har prisdifferensiering etter innhold av protein. Nederste grense for proteininnhold i mathvete er 11,5 %. Dersom proteininnholdet er lavere enn 11,5 % avregnes hvete som fôrhvete.

*Olivin og Magnifik forventes å bli avregnet som fôr neste sesong.

Hektolitervekt

Kravene til hektolitervekt er også endret fra i fjor. Nå er det likt for alle klasser med et trekk på 3 % for 77 kg og 5% for 78 kg.

Målprisen for mathvete er i år 4,80 kroner pr. kg. 1 krone høyere enn i fjor.

Proteinbetaling i fôrhvete
Felleskjøpet avregner fôrhvete etter proteininnhold. All hvete analyseres for innhold av protein. Pristillegget kan endre seg i løpet av sesongen

Gjennomsnittspris for fôrhvete planlegges til 4,14 kr/kg, med samme prisløype som bygg.

Tørketabellene er ikke fastsatt enda, de vil bli fastsatt månedsvis denne sesongen.

Her er en foreløpig prisløype for sesongen

Kilde: Felleskjøpet Agri.