Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Endringer i kornprisene.

8. desember 2021

Det blir endringer i kornprisene.  Matkveite går opp med 3 øre/kg og bygg og havre økes med 2 øre/kg. Matrug går ned med 5 øre/kg. Mens prisen på oljefrø økes med 5 øre/kg. 

Følgende melding er sendt ut fra Felleskjøpet Agri i dag:

Felleskjøpet Agri marknadsregulator publiserte prognose for basisprisar 14. juni. Priskurvene skal gi stimulans til å balansere tilgangen av korn mellom innhaustingssesong og resten av sesongen. Priskurvene skal sikte mot uttak av målpris for kvar av målprisvarene for korn.

Vi har gått gjennom prognosen i lys av novemberprognosen med sikte på å ta ut prisar i samsvar med målpris og gjort følgjande endringar:

-Matkveite: Basisprisen går opp 3 øre frå veke 1/2022.

-Matrug: Basisprisen går ned 5 øre frå veke 51/2021.

-Bygg: Basisprisen går opp 2 øre frå veke 51/2022.

-Havre: Basisprisen går opp 2 øre frå veke 51/2022.

-Oljefrø: Basisprisen går opp 5 øre frå veke 1/2022.

Se den nye oversikten over basispriser her

Kilde: Felleskjøpet Agri