Melkeku
Foto: Bo Mathisen

En tredjedel av innmeldte kvoter er utleiekvoter.

21. februar 2020

Ca 200 av de 600 bøndene som har meldt inn sin melkekvote for salg, har leid ut hele eller deler av melkekvoten siste år. Det viser en foreløpig oversikt fra Landbruksdirektoratet som Landbruk24 har fått tilgang til.

Det betyr at antallet aktive melkebruk ikke vil reduseres like mye som tallet på innmeldte kvoter tyder på. Samtidig vil det si at det er mange aktive melkeprodusenter som mister muligheten til å forlenge leieavtalene de har inngått.

Det er stor forskjell på hvor stor andel utleiekvotene utgjør i de forskjellige regionene. I Østfold og Vestfold er det ingen kvoteutleiere som har meldt inn kvoten, mens i Rogaland er halvparten av påmeldt mengde utleiekvote. Her er oversikten pr 4. februar.

Kilde: Landbruksdirektoratet