Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

En tredel av bøndene er usikre på om de klarer å betale regningene

12. april 2023

En medlemsundersøkelse fra Norges Bondelag viser at 33 prosent av bøndene er usikre på om de klarer å betale regningene sine i år.

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag sier til Nationen at hun ser på dette som et symptom på usikkerhet for framtida, og understreker at betaling av regninger bør være et minimum for bønders økonomi.

– Undersøkelsen understreker det vi vet, nemlig at det er stor usikkerhet for framtida. I fjorårets jordbruksoppgjør så ble det i stor grad en kompensasjon for de høye regningene. Usikkerheten skyldes kostnadsvekst, bøndene vet ikke om de klarer å henge med, sier hun.

Hun sier at resultatene gir et sterkt inntrykk med tanke på jordbruksforhandlingene senere i år.

– Vi har en stor jobb å gjøre for å gi bøndene trygghet for at både regningene blir betalt, men også for at man sitter igjen med et overskudd å leve for, betale avløser og investere i videre drift, sier hun.

Dårlig økonomi er en gjenganger i undersøkelsen. 53 prosent av de spurte som vil gå inn for en mindre produksjon i 2023 trekker fram at det nettopp bunner i økonomien.

Samtidig viser undersøkelsen at det er stor tro på viktigheten av norsk matproduksjon blant bøndene. Hele 71 prosent sier seg enig i at norsk matproduksjon stadig blir viktigere av beredskapshensyn.

(©NTB)

[email protected]