ScreenShot_26.06.2022_09_47_41

En fiksjon

26. juni 2022

Dette innlegget er skrevet av Anders Nordstad, tidligere generalsekretær i Bonde- og Småbrukarlaget.  Han stiller spørsmål ved om det er forskjellen i råvarepris på melk som avgjør konkurransekraften for norske meieriprodukter

«En økt melkepris i EU vil over tid dempe importen av meieriprodukter til Norge. Vi kan foreløpig ikke se en slik oppbremsing på importstatistikken, men hvis prisene internasjonalt holder seg på dagens nivå forventer vi en oppbremsing» er Johnny Ødegård, direktør for politikk og samfunnskontakt i Tine, sitert på i Nationen.

Tine definerer som kjent sin egen «konkurransekraft» hovedsaklig som forskjellen i råvarepris (melkepris) mellom Norge og EU.

Det Johnny Ødegård ikke sier noe om er at konkurransekraften til Tine – slik de definerer den – har økt nærmest sammenhengende siden 2016. De siste 6 årene, altså. Helt fram til at vi i dag har nesten samme pris på råvaren melk.

Det har ikke ført til noen oppbremsing på importstatistikken disse 6 årene der «konkurransekraften» har styrket seg. Hvorfor ikke? Tar det enda lenger tid??

I den perioden jeg har analysert – fra 2005 og fram til i dag – er korrelasjon mellom import av meieriprodukter og prisrelasjonen mellom norsk og europeisk melk helt nøyaktig null.

Den påståtte sammenhengen finnes ikke!

Det er en fiksjon. Det er luft.

Det er landets melkeprodusenter som eier Tine. Hvis jeg – rent hypotetisk – hadde vært melkeprodusent, ville jeg stilt noen enkle og krevende spørsmål. Og forlangt skikkelig svar. Troverdige svar. Dokumenterbare svar.

Egentlig burde Tine alltid late som deres råvarepris er mye høyere enn alle andres – hvilket den ikke er – det ville nemlig stimulere til økt innovasjonskraft til å utvikle produkter og konsepter markedet ville sette stor pris på!

Det ville vært mye bedre for alle.

For Tines eiere ikke minst.

Det ville vært mye bedre enn å gi råvareprisen skylden for eventuelt manglende konkurransekraft.

Det stemmer for det første ikke og for det andre blir det bare en gedigen sovepute. For norsk melkeproduksjon – selve ryggraden i norsk jordbruk.

Og soveputer er faktisk det aller siste norsk jordbruk og matproduksjon trenger.