Ola Elvestuen
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Elvestuen vil utvide yngleområdet for bjørn i Trøndelag

7. august 2018

Klima- og miljødepartementet ber rovviltnemnda utvide yngleområdet for bjørn i Trøndelag.

Bestandsmålet for bjørn i Trøndelag er tre årlige ynglinger, mens tallet i dag på snaue 2,1, skriver Nationen.

Departementet mener yngleområdene for bjørn sannsynligvis er for små til å nå bestandsmålet til region 6, og i en forvaltningsplan for regionen ber departementet om en utvidelse av yngleområdet. Det reagerer den regionale rovviltnemnda.

– Vi vil gjøre det klart for departementet at vi mener noe annet enn dem. Vi ønsker også å avklare om de faktisk vil instruere oss og dermed overstyre både rovviltnemnda og regionale fagmyndigheter, sier leder Gunnar Alstad (Sp) i rovviltnemnda for region 6.

Torsdag er Gunnar Alstad i Oslo på et oppklaringsmøte.

– Jeg er glad for at departementet ikke gjorde noe vedtak i dag om å instruere oss, sier Alstad til Trønder-Avisa rett etter møtet.
Men rovviltnemnda ble bedt om å gå en runde med Miljødirektoratet for å se på endringer i planen.

– Det er lagt ned et enormt arbeid på mange hold for å lage den planen vi har i dag. Også forteller vi om det til departementet, og de nikker. Men så sier de etterpå at vi må gjøre noe annet. Jeg blir lei meg på vegne av bønder og reindriftseiere i Midt-Norge for de signalene som kommer fra departementet nå, og for at kunnskapen regionalt ikke blir vektlagt, sier Gunnar Alstad til Trønder-Avisa.

Trønder-Avisa ble forøvrig nektet adgang til møtet i departementet.

(©NTB)