Ola Elvestuen og Vidar Helgesen
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bondelaget: Konfliktskjerpende steg i feil retning.

5. april 2018

Forslaget om å utvide ulvejakta med en måned fra forgjengeren Vidar Helgesen (H) stanses av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
Tidligere i vinter foreslo regjeringen å utvide ulvejakta utenfor ulvesonen til også å gjelde april måned. Nå sier Elvestuen et klart nei til å utvide lisensfellingsperioden.

– Jeg har mottatt mange høringsinnspill i denne saken som ble sendt på høring i desember i fjor. Enkelte peker på risikoen for å felle genetisk viktige ulver. Den skandinaviske ulvebestanden lider av alvorlig innavl, lyder Elvestuens begrunnelse.

Sikre overlevelsen

Bakgrunnen for departementets opprinnelige forslag var et vedtak i Stortinget om lik jakttid både innenfor og utenfor ulvesonen. Lisensfellingsperioden er i dag 1. januar til 15. februar innenfor ulvesonen og var i utgangspunktet fra 1. oktober til 31. mars for resten av landet. I år foreslo Vidar Helgesen at ulvejakta utenfor ulvesonen skulle vare til 30. april. Dette stanses nå av Elvestuen.

Elvestuen sier at han ennå ikke har vurdert fellingsperioden for ulvejakta neste vinter.

– Jeg vil grundig vurdere om det er behov for utvidet lisensfellingsperiode og se nærmere på hva vi kan gjøre for å sikre overlevelsen av genetisk viktige ulver før jeg fatter en endelig beslutning om lisensfellingsperiodens varighet, sier Elvestuen om kommende jaktsesonger.

Viktig ulv skutt

Da Helgesen i desember foreslo utvidet jaktsesong utenfor ulvesonen, begrunnet han forslaget med at det utenfor ulvesonen normalt bare finnes enkeltulver – ikke familieflokker.

– Her er biologiske hensyn mindre relevante, het det i begrunnelsen.

Men ifølge Elvestuen har DNA-analyser vist at det senest under vinterens jakt ble skutt en såkalt genetisk verdifull ulv under lisensjakten utenfor ulvesonen.

– Departementets beslutning har også sammenheng med dette, sier Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet opplyser til NTB at det nå gjenstår totalt 17 ulver på lisensfellingskvotene i de ulike regionene utenfor ulvesonene, uten at det nødvendigvis betyr at det rent faktisk er så mange ulver.

Bondelaget: Konfliktskjerpende steg i feil retning

– Dette er et konfliktskjerpende steg i feil retning. Det sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag.
Avslaget er ikke begrunnet godt nok. Ulven som gjorde så stor skade på Hadeland i fjor ble observert allerede i april. Med en forlenget lisensfelling kunne ulven blitt tatt ut langt raskere og dyretragedier kunne blitt unngått. Det var også en av årsakene til forslaget om å utvide lisensfellinga.

– Å utvide lisensjakta med en måned vil være et aktivt grep for å ta ned mulige konflikter, og et grep som tar lidelser på beitedyr på alvor.

Leder i Norsk Sau og Geit Kjell Erik Berntsen har følgende kommentar til beslutningen fra Klima og miljødepartementet:

«Norsk Sau og Geit er svært skuffet over at Regjeringen nå gjør om sitt eget forslag. En utvidelse av lisensfellingsperioden nå i 2018 ville vært et tydelig signal om større forutsigbarhet for den kommende beitesesongen. Lisensfelling er det viktigste anbefalte tiltaket når det gjelder å forebygge skader forårsaket av ulv. Samtidig er april en god periode for å observere ulv i beiteområdene og å få tatt ut potensielle skadegjørere. Statsråd Elvestuen hadde her en glimrende anledning til å gjøre viktige grep for konfliktdemping og hindre katastrofale skadesituasjoner i den kommende beitesesongen, slik at vi ikke får en reprise av de to foregående årenes dyretragedier.»

(©NTB)