Foto: Eiksenteret/ Gunnar Bækkevold
Foto: Eiksenteret/ Gunnar Bækkevold

Eiksentrene tilbyr biehotell for villbier.

29. august 2022

Eiksenteret har utviklet biehotell i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hotellene er laget for norske forhold og er produsert i Norge. Tiltaket skal bidra til økt pollinering og viktig forskningsbasert kunnskap om villbier og bærekraft.

Biehotellene skal tilbys over hele landet fra Eiksentrenes 47 butikker. Samarbeidet med NINA er ett av flere konkrete bærekraftsprosjekter som er i gang eller under planlegging i regi av Eiksentrene. Utover sommeren og høsten 2022 kommer flere konkrete tiltak.

”Eiksentrene og NINA har felles interesser med tanke på bærekraft og naturmangfold. Helt konkret er pollinering viktig for landbruket, og for å sikre dette er vi avhengig av et godt samarbeid mellom folk, myndigheter og forskere for å klare å ivareta dette”, forklarer Henrik Fagerland, Nordisk produktsjef hos AGCO og Eikmaskin.

”Vi ble svært glade for å få henvendelsen fra Eiksentrene om utvikling av biehotell. Det at en stor og landsdekkende aktør innen landbruket tar tak i dette ved å sette fokus på naturmangfold, skaper et viktig bidrag i formidlingen om pollineringens betydning”, sier Erik Stange, forsker hos NINA.

Til Landbruk24 forklarer Stange at villbiene dør i løpet av vinteren, men at de legger egg for å sikre at arten videreføres. Det er altså for å sikre gode forhold for egglegging at disse biehotellene har sin funksjon. I tillegg vil forskerne følge opp de ulike hotellene for å sikre seg mer kunnskap om villbier.

I forrige uke var det avduking av det første hotellet hos Petter Simonsen i Hemnes i Aurskog -Høland. Der var både ordfører Gudbrand Kvaal, Erik Stange fra NINA og administrerende direktør i Eiksenteret Trond Kjempekjenn tilstede.

Foto: Eiksenteret/ Gunnar Bækkevold

Det er 208 arter villbier som bor i Norge, og vi kan forvente at omtrent 20 forskjellige arter kommer til å flytte inn i et slikt hotell. Hotellet er bygd etter flere prinsipper som skal gjøre det tilpasset lokale forhold. Biehotellet er bygget i treverket Kebony, som er et miljøvennlig alternativ. Det er annerledes enn mange av de andre masseproduserte biehotellene som for eksempel bruker hull som er altfor store. Her har vi brukt mange små hull, ned til 4 mm, som er riktig størrelse for en vesentlig del av artene vi har her i Norge. De fleste hull i dette hotellet er 6 og 8 mm i diameter, med noen få som er opp til 10 og 12 mm for de større bladskjærerbiene.

Vi bruker et utvalg av materialer: klosser, siv og sugerør, og vi har sørget for at det skaper variasjon i overflaten. Dette bidrar til at biene som må finne veien tilbake til reiret sitt kan navigere til riktig hull. Vi har også laget et slags gitter som hindrer at fugler kommer og forstyrrer hekkerørene. Hotellet er to-sidig da noen bier foretrekker soleksponerte områder, mens andre trives bedre i skyggen. I tillegg til dette hotellet, som måler ca 2 meter i bredden og nesten 3 meter i høyden, har Eiksenteret også utviklet et biehotell som kan monteres i private hager.

”Vi ønsker å være en formidler av viktig og relevant kunnskap tilknyttet landbruket. Derfor har vi opprettet en egen landingsside som man kommer til ved å skanne QR-koden som er montert på hotellet for ytterligere informasjon. Biehotellet er et tiltak Eiksenteret gjør for å bidra til bevisstgjøring rundt pollinering, noe som er avgjørende for å sikre klimarobuste avlinger og gode plantesamfunn. Jeg håper at flere ønsker å støtte opp under dette tiltaket ved å sette opp biehotell på sine områder, slik at vi i fellesskap bidrar til å bevare og styrke habitatene til biene”, avslutter Henrik Fagerland.

Kilde: Pressemelding fra Eiksentret