Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Effekten av jordbruksavtalen for ulike produksjoner.

4. mai 2020

Her er en uoffisiell oversikt over effekten av jordbruksavtalen for de forskjellige produksjoner. Det ble ikke utarbeidet referansebruksberegninger i årets forenklede jordbruksoppgjør. Landbruk24 har satt de vanlige referansebrukene inn i Bondelagets regneark, og beregnet utslaget av jordbruksavtalen. Det er ikke tatt hensyn til kostnadsutviklingen i disse tallene.

Det er viktig å understreke at dette ikke er noen fasit, bare en pekepinn på hva som er avtalt. Så er selvfølgelig den store usikkerheten kostnadsutviklingen. Du kan gå inn på regnearket til Bondelaget å legge inn dine egne tall også for kostnadsutvikling.
Alle tall er kroner pr. årsverk, og volum og arbeidsforbruk er basert på referansebruksberegningene i 2019

Referansebruk Kr.pr. årsverk
Melk/storfe 28 årskyr 14 702
Korn 362 dek 56 161
Sau, 171 vinterfôra 11 663
Geit, 133 melkegeit 8 568
49 avlssvin+357 dek korn 87 380
6533 høner+258 dek korn 43 912
127 dek potet+444 dek korn 60 829
32 ammekyr 15 878
51 dek. frukt og bær 17 622
Økologisk melk 26 årskyr 14 407

Merknader
For produkter uten målpris (storfekjøtt, sau-lammekjøtt og egg) er det forutsatt en prisstigning på 2,3 prosent, prisene her fastsettes av Nortura senere i mai.
Det er forutsatt 50 prosent mathvete på hveteavlingene
Tilleggsproduksjoner som betyr lite er utelatt fra beregningene