Pollestad og Bollestad
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jordbruksoppgjøret vedtatt i Stortinget.

16. juni 2021

I dag er den store landbruksdagen i Stortinget. Den innledes med at Landbruks- og matminister holder en redegjørelse om tiltak for å bedre dyrevelferden i norsk svineproduksjon. Etterpå er det debatt om jordbruksoppgjøret.

Du kan se opptak av debatten her

Redegjørelsen om dyrevelferd i svineproduksjon er satt inn i programmet på kort varsel, og det blir en debatt umiddelbart etter redegjørelsen skriver Stortinget på sin nettside.

Jordbruksoppgjøret

I debatten om jordbruksoppgjøret blir det mest spennende hva partiene mener skal være landbrukspolitikken framover. Det ligger mange interessante merknader og forslag i innstillingen fra næringskomiteen.

Det har kommet inn flere forslag til saken rett før debatten starter:

Blant annet disse to

Fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av SV:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en konkret opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper innen 2030. Inntektsgapet skal tettes i alle produksjoner, for alle bruksstørrelser og landsdeler. Opptrappingsplanen må utformes slik at det ikke fører til overproduksjon, for eksempel gjennom midlertidig etableringsstopp for nye produsenter eller høyere omsetningsavgift for nyetablerte når det er overproduksjon. Dette fastsettes etter råd fra Omsetningsrådet.

Dette forslaget trekker Fylkesnes fra talerstolen, og snakker varmt for sitt opprinnelige forslag om å tette inntektsgapet innen fire år Det forslaget fikk bare støtte fra Rødt og MdG.

Fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet:

Stortinget ber regjeringen gjennom jordbruksoppgjørene legge til rette for at jordbruket skal sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå. Etterslepet må fylles gjennom en forpliktende tidfestet opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet.
(Dette forslaget fikk bare støtte fra Rødt og MdG)

Jordbruksoppgjøret vedtatt med 70 mot 16 stemmer

Etter at Arbeiderpartiet ikke fikk flertall for å sende oppgjøret tilbake til regjeringen med beskjed om å gjenopppta forhandlingene med partene, anbefalte de sine representanter å stemme for oppgjøret. Dermed ble jordbruksoppgjøret vedtatt med 70 ( H, Krf, V, FrP og AP) mot 16 ( SP, SV, Rødt og MdG) stemmer.

Se fullstendig voteringsoversikt her