Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Du kan søke avlingsskadeerstatning allerede nå

31. juli 2018

Bønder kan allerede nå sende inn søknad om erstatning for avlinger skadd av tørke. Senest 6. august skal det være klart for utbetaling av forskudd. Landbruksdirektoratet har framskyndet forberedelsene slik at Fylkesmannen skal kunne ta imot de mange erstatningssøknadene som ventes, opplyser direktoratet.

På grunn av årets tørke får mange produsenter store økonomiske tap som følge av små avlinger, og det mangler grovfôr til husdyra. Et av tiltakene gjelder beregning av erstatning for tapte avlinger.

Blant tiltakene er at det i tørkeområdene ikke er nødvendig å dokumentere eller kontrollere skadeårsak. Og når Fylkesmannen får søknaden, kan det gis forskudd på erstatning opp til 70 prosent av forventet erstatning. Foretak som velger å høste umoden kornåker til grovfôr, bes om å søke om erstatning som om det var korn, og høstet grovfôr regnes om til korn.

Søknader kan sendes inn allerede nå. De nødvendige forskrifter skal være klare til bruk senest 6. august, og når dette er på plass, kan Fylkesmannen fatte vedtak om forskudd og behandle ordinære erstatningssøknader.

Direktoratet råder bønder til å bruke elektronisk søknad for å få raskere svar.

Her kan du se reglene for avlingsskadeerstatning

(©NTB)