Melkeprodukter i butikk
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Drikkemelka finansierer både frakt og konkurranse

1. mai 2018

En av de mer spesielle ordningene i den norske landbruksmodellen er prisutjevningsordningen for melk. Utgangspunktet for ordningen er at den skal  sikre bonden lik pris uansett hva melka blir brukt til.  Innfrakt av melk finansieres også gjennom denne ordningen, det er beregnet at det neste år skal brukes 471 millioner på innfraktkostnader. I tillegg har ordningen de senere år blitt brukt for å sikre konkurranse i det norske melkemarkedet, som neste år er antatt vil koste 178 millioner kroner. Og alt dette  skal betales av en avgift på drikkemelk på 1,94 kroner pr liter, og en avgift på fløte til dagligvare på 13,57 kr pr liter.

Dette går fram av et høringsbrev fra Landbruksdirektoratet om nye satser i prisutjevningsordningen, høringsfristen er 11. mai.  Satsene i PU- ordningen er også et tema i jordbruksforhandlingene.

Felleskostnadene som dekkes er følgende. Prognose for 1 juli 2018:
Innfrakt: 471 200 000 kroner
Distriktstillegg Nord Norge: 5 900 000 kr.
Distriktstillegg skolemelk: 2 400 000 kr.
Konkurranserettede tilskudd: 178 500 000 kr.
Administrasjonskostnader: 11 400 000 kr.

Det går fram av det samme høringsbrevet at det prognoseres med at merkevareeksporten ( i hovedsak Jarlsbergost) neste år vil utgjøre  ca 100 millioner liter melk. Det foreslås at tilskuddet til denne eksporten skal være 82 øre pr liter.
Her er en oversikt over de foreslåtte satsene:
Positive tall betyr at det betales avgift.
Negative tall betyr at det mottas tilskudd

Prisgruppe 1 (sure smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 0,00 kr/l melk
Prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 1,94 kr/l melk
Prisgruppe 3 (søte smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 0,00 kr/l melk
Prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet) 0,00 kr/l melk
Prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet) -0,27 kr/l melk
Prisgruppe 6 (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet) -0,27 kr/l melk
Prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) -0,90 kr/l melk
Prisgruppe 8 (flytende melkeprodukter industrimarkedet) -0,91 kr/l melk
Prisgruppe 9 (ferske oster unntatt mysoster industrimarkedet) -0,91 kr/l melk
Prisgruppe 10 (modnede oster og mysoster industrimarkedet) -1,02 kr/l melk
Prisgruppe 11 (geitemelksprodukter industrimarkedet) -0,91 kr/l melk
Prisgruppe 12 (oster og geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet) -0,82 kr/l melk
Biproduktgruppe 1 (kremfløteprodukter dagligvaremarkedet) 13,57 kr/l fløte
Biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet) -3,78 kr/l fløte
Biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet) -6,17 kr/l fløte
Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet) 2,22 kr/l myse
Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet) 2,22 kr/l myse
Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk) 0,00 kr/l kjernemelk

Kilde: Landbruksdirektoratet.