Illustrasjonfoto: F.Meyer
Illustrasjonfoto: F.Meyer

Dramatisk økonomisk situasjon for trønderske bønder

27. mars 2023

I følge en helt fersk rapport fra Agri Analyse sier 70 prosent av trønderske bønder at økonomien har blitt værre det siste året. De har heller ikke særlig tro på at det blir bedre i 2023.

Agrianalyse har på oppdrag fra Trøndelag Bondelag spurt 4577 trønderske gårdbrukere om deres opplevelse av situasjonen. 1756 gårdbrukere har svart, dvs hele 38%.

Undersøkelsen fra AgriAnalyse bekrefter bildet vi registrerer om svekket økonomi det siste året blant trønderske bønder, og rundt 70% av bøndene bekrefter at økonomien er blitt verre. Det understøttes ved at rundt 20% av bøndene har bedt om forhøyet driftskreditt og 1/3 bekrefter at de enten har bedt om betalingsutsettelse eller overskredet betalingsfristen grunnet likviditetsproblemer, skriver Trøndelag Bondelag som har bestilt undersøkelsen.

Melk peker seg ut

Den produksjonen som peker seg ut der flest hadde opplevd en forverring, var melkeproduksjonen. Her er det hele 78 prosent som oppgir at det økonomiske resultatet på bruket deres har blitt dårligere, og at forverringen er knyttet til endringer i melkeproduksjonen. Gårdbrukerne i spørreundersøkelsen er klare på at de har satt investeringer på vent grunnet de høye utgiftene og høyere rentenivå. 37 prosent oppgir at de er helt enige i dette, og 25 prosent at de er delvis enige.

40% av bøndene som leverer under 100 000 liter melk sier at driftsapparatet er dårlig, men bare 8% av disse planlegger investeringer de neste nærmeste 5 årene, dette til tross for at bare 12% av disse brukene har løsdriftfjøs. Det indikerer at vi kan forvente en vesentlig nedgang i melkeproduksjonen i fylket, og minst positiv til framtidig drift er bøndene i indre deler av fylket. Dette er svært bekymringsfullt med tanke på å opprettholde jordbruksarealene i drift og for den generelle samfunnsutviklingen i disse områdene. Jordbruk og særlig melkeproduksjon er en bærebjelke, skriver Trøndelag Bondelag

Få tror 2023 blir bedre

Da undersøkelsen ble gjennomført, var det få eller ingen som trodde at 2023 skulle bli et bedre år enn 2022. Til utsagnet «jeg er redd for at 2023 blir et vanskeligere år for økonomien i drifta på mitt gårdsbruk enn det 2022 ble», er 7 av 10 enten helt eller delvis enig,

Du kan lese hele rapporten her

Kilde: Trøndelag Bondelag og Rapport fra Agri Analyse