Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

DN uten “melkefilter”

12. mai 2018

I Dagens Næringsliv i dag har Kjetil B. Alstadheim tatt for seg jordbruksoppgjøret uten filter. Hvis man klarer å heve seg over den lett harselerende tonen, så har han noen poeng som nok også mange bønder kjenner seg igjen i. Nedenfor er et lite utdrag. Hele kommentaren leser du her (betalingsmur)

Rundt årtusenskiftet ble det åpnet for kjøp, salg og utleie av melkekvoter. Slik ble det mulig for noen å satse.Det har gitt en kjempeomstilling blant norske melkebønder de siste 18 årene. I 1999 hadde et gjennomsnitts melkebruk 13,8 kyr. I 2017 var tallet 27,4. Antall melkeprodusenter er redusert med 65 prosent. Melkebønder har vist imponerende vilje og evne til omstilling ved å bygge større fjøs, kjøpe og leie av melkekvoter, samarbeide i fellesforetak og investere i melkeroboter. Noen burde heie på dem. (…)

Bøndene krever 3000 kroner ekstra per ku opp til ku nummer 20. Etter ku nummer 20 skal hver ny ku gi et fratrekk på 2500 kroner. Landbruksdepartementet har regnet ut at den som har fra 26 til 44 kyr, dermed taper 550 kroner per ekstra ku i samlet ku-tilskudd. Det blir lønnsomt å underrapportere for den som har for mange kyr i fjøset. Norsk rødt fe kan bli norsk svart ku.