Olav Sandlund. Foto: Landbruksdirektoratet.
Olav Sandlund. Foto: Landbruksdirektoratet.

Digitalt salg av melkekvote er i gang

8. juni 2021

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny digital løsning for melkekvoteordningen. For første gang kan en ordinær salgsrunde nå gjennomføres digitalt. I år må 40 prosent av kvoten selges til staten for 4 kr. pr. liter.

Innen 1. august kan eiere av landbrukseiendom med grunnkvote for ku- og geitemelk søke om å få selge hele sin grunnkvote eller deler av den. Tidligere måtte kvoteeierne fylle ut minst tre papirskjema hvis de ville selge, nå kan hele prosessen skje digitalt.

– Dette er en milepæl for Landbruksdirektoratet, sier seksjonssjef Olav Sandlund. – Vi har utviklet en selvbetjeningsløsning som gjør salgsjobben enklere, tryggere og raskere. Det har vært et omfattende prosjekt, og vi er glad for at vi nå kan ta løsningen aktivt i bruk.

Nærmere informasjon om den digitale salgsprosessen finner du under Salg av grunnkvote.

40 prosent må selges til staten

Minst 40 prosent av den mengden kvoteeieren vil selge, må selges til staten for 4,00 kroner per liter. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten. Inntil 60 prosent kan selges til eiere av landbrukseiendommer innenfor samme produksjonsregion til en pris som selger og kjøper avtaler.

Ved forrige ordinære salgsrunde i 2019 fikk Landbruksdirektoratet inn 609 søknader om salg av kumelk-kvote.

– Det var stor omsetning i fjor i forbindelse med det ekstraordinære statlige oppkjøpet av kumelk-kvote, 435 kvote-eiere valgte å selge. Hvordan dette vil påvirke årets ordinære salgsrunde, er vanskelig å forutsi, sier Sandlund.

Mer effektiv prosess

Den digitale løsningen henter alle panteforhold og medeiere fra Kartverkets grunnbok og Landbruksregisteret.  Medeiere og panthavere får forespørsel om samtykke tilsendt digitalt via Altinn. Med den nye løsningen blir søknadsbehandlingen mer effektiv, og det blir lettere å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt.

Landbruksdirektoratet behandler søknadene fortløpende, og vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar 2022.

Endret forskrift

Landbruks- og matdepartementet endret forskriften om kvoteordningen for melk i mai i år. Det er blant annet klargjort hvem som er berørte tredjeparter. Dette innebærer at det nå ikke blir innhentet samtykke fra leietakere.

Landbruks- og matdepartementet skriver at «forvaltningen ikke kan ta på seg et ansvar for at private avtaler mellom eier av kvote og foretak som disponerer kvote overholdes. Avtaler om disponering av melkekvote må anses som et privatrettslig anliggende mellom utleier og leietaker.»

– Det er viktig at grunnkvote-eiere og leietakere er klar over dette og lager gode avtaler seg imellom, sier Olav Sandlund.

Mer om den endrede forskriften kan du lese på regjeringen.no.

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet.