Foto: Norges Pelsdyralslag
Foto: Norges Pelsdyralslag

Dialog om å gjenoppta taksering av pelsdyranlegg

8. desember 2022

I dag har det vært møte mellom Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst. Begge parter bekrefter at de vil fortsette dialogen om å gjenoppta avtaleforholdet om taksering av pelsdyranlegg.

På Landbruksdirektoratets nettside er det lagt ut følgende korte melding:Landbruksdirektoratet har i dag hatt samtaler med Norsk Landbrukstakst for å se om det er grunnlag for å gjenoppta avtaleforholdet om taksering av pelsdyranlegg. Dialogen mellom partene fortsetter.

Lisa Salin Brøndbo i Norsk Landbrukstekst har en nesten likelydende kommentar til Landbruk24 i kveld.
-NLT har i dag hatt samtaler med Landbruksdirektoratet for å se om det er grunnlag for å gjenoppta avtaleforholdet om taksering av pelsdyranlegg. Dialogen mellom partene er ikke avsluttet, og det er avtalt ett nytt møte i saken.