Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Dette må bonden betale i omsetningsavgift neste år

10. desember 2018

Omsetningsrådet har vedtatt satsene for omsetningsavgift for 2019. Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet godkjenner satsene, blir følgende avgiftssatser gjeldende for neste år.

For ku- og geitemelk
Fra 01.01.2019 12 øre pr liter

For kjøtt av storfe:
Fra 31.12.2018 kr 1,00 per kg
Fra 28.01.2019 kr 0,40 per kg
Fra 04.03.2019 kr 1,10 per kg
Fra 22.04.2019 kr 0,30 per kg
Fra 30.09.2019 kr 1,30 per kg

For kjøtt av svin:
Fra 31.12.2018 kr 2,00 per kg

For kjøtt av purke/råne:
Fra 31.12.2018 kr 0,50 per kg
Purke og råne er ikke reguleringsvare,
og skal kun ha en sats som dekker kostnader
knyttet til opplysning og faglige tiltak.

For kjøtt av lam
Fra 31.12.2018 kr 3:,10 per kg
Fra 05.08.2019 kr 2,10 per kg
Fra 16.09.2019 kr 3,10 per kg

For kjøtt av sau:
Fra 31.12.2018 kr 3,10 per kg
Fra 05.08.2019 kr 2,10 per kg
Fra 16.09.2019 kr 3,10 per kg

Egg kr 0,70 per kg
Kjøtt av kylling kr 0,28 per kg
Kjøtt av kalkun kr 0,28 per kg

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet.