Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX
Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Dette kan nye gjødselforskrifter bety for husdyrbonden

22. mars 2018

Landbruk24 har forsøkt å sette opp en oversikt med eksempler på hva forslag til nye gjødselforskrifter vil bety for husdyrbonden. Dette er eksempler tatt ut fra tabeller som er vedlagt forslaget som ble lagt fram torsdag. Du finner flere detaljer hos Landbruksdirektoratet

30 melkekyr 8000 liter i årsavdrått, 45 andre storfe
Dagens krav til spredeareal: 180 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 225 dekar
Miljødirektoratets forslag: 281 dekar

30 melkekyr 10000 liter i årsavdrått, 45 andre storfe.
Dagens krav til spredeareal: 180 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 254 dekar
Miljødirektoratets forslag: 317 dekar

30 melkekyr 5000 liter i årsavdrått, 45 andre storfe
Dagens krav til spredeareal: 180 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 188 dekar
Miljødirektoratets forslag: 235 dekar

40 ammekyr, 60 andre storfe
Dagens krav til spredeareal: 187 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 233 dekar
Miljødirektoratets forslag: 292 dekar

125 vinterfôra sauer
Dagens krav til spredeareal: 71 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 89 dekar
Miljødirektoratets forslag: 112 dekar

100 avlspurker, 30 ungpurker
Dagens krav til spredeareal: 160 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 215 dekar
Miljødirektoratets forslag: 269 dekar

2100 slaktegris pr. år.
Dagens krav til spredeareal: 467 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 350 dekar
Miljødirektoratets forslag: 438 dekar

7000 verpehøns
Dagens krav til spredeareal: 350 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 304 dekar
Miljødirektoratets forslag: 380 dekar

200 000 slaktekylling pr. år
Dagens krav til spredeareal: 571 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 454 dekar
Miljødirektoratets forsalg: 568 dekar

700 minktisper
Dagens krav til spredeareal: 70 dekar
Landbr.direktorat. forslag: 175 dekar
Miljødirektoratets forslag: 219 dekar