Minkhvalp
Foto: Norges Pelsdyralslag

Dette er endret etter høringsprosessen om pelsdyrkompensasjonen.

27. november 2019

Her er de viktigste endringene som regjeringen har gjort fra det forslaget som ble sendt på høring 4. juli, og til den endelige forskriften som ble lagt fram i dag. Det som imidlertid står fast er “Det er lagt til grunn at pelsdyroppdrettere ikke har krav på full erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler.”

Den største endringen er at de som har mink kan velge å få en kompensasjon på 2 150 kr. pr. avlstispe, i stedet for bokført verdi og 420 kroner pr. avlstispe. Ingen endring for de som driver med rev.

Det har også blitt tatt inn en endring for pelsdyroppdrettere som eier en andel i pelsingsanlegg. “Pelsdyroppdretterens andel av bokført verdi av pelsingsanlegg som har vært benyttet i pelsdyrvirksomheten, og som ikke inngår i annen pelsdyroppdretters kompensasjonsgrunnlag, inngår også i grunnlaget for kompensasjon.”

Kompensasjon kan også ytes til eiere av pelsdyrhus som den 15. januar 2018 var leid ut til pelsdyroppdrettere som omfattes av kompensasjonsordningen.

Pelsdyroppdrettere som er født 1. februar 1963 eller tidligere, og som tar ut
alderspensjon etter fylte 62 år, men før fylte 67 år, gis kompensasjon for lavere årlig alderspensjon som følge av dette uttaket, dersom vedkommende ikke har annen lønns- eller næringsinntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet etter folketrygdloven ( ca 200 000 kr)

Kilde: Landbruks- og matdepartementet