Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Det haster med å sikre norsk matproduksjon

7. januar 2022

Kommentar
Den eksplosive kostnadsveksten truer norsk matproduksjon, mange bønder er i tvil om de har råd til å så og gjødsle som planlagt til våren. Det er en situasjon som hverken regjeringen eller jordbruksorganisasjonene kan leve med.

Vi er i en helt spesiell situasjon som krever ekstraordinære grep. Da er det vanskelig å forstå at det ser ut som både Norges Bondelag og regjeringen skyver problemene foran seg, og vil vente til vårens jordbruksoppgjør med å ta tak i den akutte situasjonen med ekstrempriser på gjødsel og energi. Forhåpentligvis er det meste av våronna i alle fall i Sør-Norge unnagjort når jordbruksoppgjøret er ferdig rundt 17. mai, det er for seint til å skape den nødvendige tryggheten for bonden som er i tvil om det er lønnsomt å gjødsle optimalt. 

Siden jordbruket la fram sitt krav i tilleggsforhandlingene 8. september har det vært dramatiske prisøkninger på gjødsel og strøm. Det slår spesielt hardt ut for bønder sør for Dovre og Sognefjorden når det gjelder strøm, og for de som ikke kjøpte gjødsel før 1. oktober.  I tillegg til er det prisøkninger på kraftfôr, diesel og andre driftsmidler som langt overgår det som var forutsatt i det jordbruksoppgjøret som ble vedtatt i Stortinget i juni. Det er for å takle slike situasjoner at det i hovedavtalen for jordbruket er åpnet for å gjennomføre tilleggsforhandlinger, og bare for å slå det fast, regjeringen kan ikke si nei til tilleggsforhandlinger hvis jordbruket krever det. 

Hvis det hadde blitt gjennomført tilleggsforhandlinger nå ville det også vært en mulighet til å øke målprisene på de produkter som fortsatt har det. Sandra Borch har selv understreket at det er viktig at markedet tar sin del av kostnadenme som bonden har fått, med å vente til våren går man glipp av muligheten til å øke målprisene i et halvt år. Nå varsler alle aktører økte priser som følge av kostnadsøkninger, mens bondens målpriser er låst fram til 1. juli.

Når det gjelder strømpriser er det uansett muligheter for regjeringen å komme med virkemidler som gir akutt nødhjelp til matprodusenter i Sør-Norge. De bør innfri kravet fra Bondelaget om å utvide kompensasjonsordningen til å omfatte jordbruket, for å redusere de ekstra strøm- og energikostnadene som for mange bønder kan passere 100 000 kroner i løpet av vinteren.