Furuberg, Forsell og Bartnes
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det går mot avtale i jordbruksforhandlingene

15. mai 2018

Forhandlingene mellom bondeorganisasjonene og staten om årets jordbruksoppgjør er inne i sine siste timer og en avtale kan komme i havn onsdag ettermiddag. – Så lenge man sitter i forhandlinger øker sannsynligheten for at man kommer i mål, sier en kilde nær forhandlingene til NTB.
En anonym kilde sier til Landbruk24 at striden nå står om prioriteringen av små og mellomstore bruk, spesielt i melkeproduksjon.

Etter det NTB erfarer er det bevegelse både om rammen og innretningen på oppgjøret. Partene har frist til å bli ferdige i løpet av onsdagen. En kilde sier til Nationen at staten skal ha lagt over 100 millioner kroner mer i budsjettstøtte på bordet. Til samme avis skriver Leif Forsell ved 17 tiden, «Forhandlingene pågår fortsatt. Det vil foreligge en avklaring i løpet av de nærmeste timene».

Den blågrønne regjeringens tilbud ved åpningen av forhandlingene omfattet en historisk høy andel fra statsbudsjettet, på 670 millioner kroner. Dette er høyere enn noe tilbud gitt av den rødgrønne regjeringen, men bøndene krevde dobbelt så mye i statsstøtte og viste til at de strever med økende kostnader.

Statens tilbud hadde en totalramme på 1 milliard kroner, hvorav 198 millioner kroner er økte inntekter fra markedet. I tillegg regner de inn en inntektsmulighet ved å få markedet i balanse på 348 millioner. Bøndene mener dette er urealistisk. Bøndene krevde totalt 1,83 milliarder kroner.

Ordning for melkekyr

Bøndene ønsker også å styrke inntektene for de minste og mellomstore gårdsbrukene og foreslo et nytt, målrettet tilskudd til melkebruk med 15–30 kyr.

Et sentralt spørsmål i forhandlingene har vært man kan bedre balansen mellom produksjon og etterspørsel. Det produseres mer lamme- og sauekjøtt, svin, kylling og melk enn det bøndene får solgt. Bondeorganisasjonene vil ha nye tiltak for å regulere markedet, men dette har staten vært skeptisk til.

Intensiv møtevirksomhet

– Nå strammer det seg skikkelig til og tidsfristen nærmer seg. Det er der vi står nå. Det er tunge spørsmål på dagsorden. Nå i innspurten dreier det seg særlig om struktur og ramme, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til Nationen onsdag formiddag.

Forhandlingene var tirsdag kveld inne i en «avgjørende fase», bekreftet statens forhandlingsleder Leif Forsell overfor NTB. Forhandlingene fortsatte natt til onsdag. Onsdag morgen og formiddag var det intensiv møtevirksomhet mellom partene.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ofte vært de som har brutt forhandlingene med staten. At lagets leder Merete Furuberg fortsatt sitter ved bordet, kan tolkes som et tegn på at det er håp om å dra i land en avtale.

NTB