Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Det er importert 5 500 tonn storfekjøtt i år.

17. august 2023

Mens salget svikter og fryselagrene fylles opp med storfekjøtt har det inntil utgangen av juli blitt importert 5 500 tonn storfekjøtt. Og det er faktisk i juli det har blitt importert mest, med hele 1 092 tonn. Til sammenligning lå det 4 100 tonn på reguleringslager ved utgangen av uke 31.

Det finnes ingen oversikt over hvem som har importert dette kjøttet. Sannsynligvis er dette i sin helhet kjøtt som er importert på tollkvoter med ingen eller lav toll. En del av disse kvotene ble auksjonert ut i november i fjor. Da var det stor interesse for kjøp av kvoter for storfekjøtt, og det ble betalt inntil 60 kr/kg for kvotene.

Lite import av svinekjøtt.
Det er bare importert 165 tonn svinekjøtt til og med juli.

850 tonn lam- og sauekjøtt
Det er importert relativt mye lam og sauekjøtt med 850 tonn, men der er situasjonen en helt annen enn for storfe og gris, i og med at lagrene er tomme.

Kilder: Nortura Totalmarked og SSB