Foto: Kjøttbransjen.no
Foto: Kjøttbransjen.no

Det blir etablert nytt slakteri på Otta

12. februar 2021

Torsdag 11. februar ble det klart at Jæder og Fatland går inn med kapital i Gudbrandsdal Slakteri AS. Det betyr at prosjektet nå blir realisert.

Ved å gå inn med kapital til realisering av slakteriet, legger Jæder og Fatland til grunn at prosjektet blir holdt innenfor de rammer som er kjent i dag.
Styreleder i Gudbrandsdal Slakter AS, Terje Jonny Sveen, påpeker dette som en merkedag for landbruket og folk flest i Gudbrandsdalen og Indre Østlandet.
– Vi får nå på plass arbeidsplasser og verdiskapning basert på egne råvarer og det vi er gode på i vår region. Ett merkelig 2020 har forsinket oss, men også gjort at planene vi nå har, er bedre enn om vi hadde satt spaden i jorda i fjor.

Går inn med minst 60 millioner
Jæder og Fatland er nå glade for at slakteriet blir en realitet. Begge bedriftene er opptatt av muligheten til å styrke matproduksjon og foredling i distriktet, samt sikre at arbeidsplasser og verdiskapning kommer distriktet og samfunnet til gode.
– Det enorme engasjementet i regionen, samt at det nye slakteriet blir plassert midt i Østlandets spiskammers, har vært avgjørende for vårt valg, uttaler Terje Wester, konsernsjef i Fatland.

Jæder er i alt gang med å se på produksjonsmuligheter.
– Jeg har sagt lenge at dette skal vi få til! Det er givende å ta vare på lokale arbeidsplasser når engasjementet og viljen er så sterkt til stede, sier forretningsutvikler Noralf Espeland.
Daglig leder i Jæder, Guro Espeland, følger opp:
– Dette er en stor dag og en strategisk viktig satsing. Det bidrar til å sikre oss tilgang på gode, lokale råvarer fra Gudbrandsdalen. Vi ønsker å se på videreforedling på Otta, slik at selskapet får lokalprodusert enkelte produkter og kan promotere merkevaren
«Gudbrandsdalen.
Jæder og Fatland er også enig i at muligheten for nærhet til bøndene har vært en stor motivasjon i denne prosessen.
– Det er mange fordeler med å ha slakteriet tett på de som leverer råvarer. Både med tanke på dyrevelferd, oppfølging og dialog med bøndene, avslutter Terje Wester.

Godt samarbeid mellom mange aktører
Det var mange brikker som måtte på plass for å få til et nytt slakteri. Utenom Jæder og Fatland, som stiller med kapital, stiller Sel kommune med tomt. Sel kommune sammen med Vågå kommune, går også inn som aksjonær i eiendomsselskapet.
Andre kommuner skal også ha saken opp til politisk behandling den nærmeste tida. Det betyr at flere kommuner i Nord Gudbrandsdalen kan bli aktuelle som aksjonærer i eiendomsselskapet.
– Produsenter og andre vil inviteres til å tegne aksjer på samme vilkår som de som allerede er eiere. Nye og gamle eiere, samt lokale og industrielle eiere, skal behandles likt, sier Terje Jonny Sveen.
Han avslutter med:
– Endelig eiersammensetning blir en konsekvens av hvor mange aksjer den enkelte kjøper, mens vedtektene sikrer lokal innflytelse og styrerepresentasjon uavhengig av hvilken eierfordeling vi ender med.

Kilde: Pressemelding fra Gudbrandsdal Slakteri